Jätteenpolttoratkaisut Jyväskylässä syksyyn

Jyväskylän kuivajätteiden poltto saanee väliaikaisratkaisunsa ensi syksynä. Mustankorkea Oy on saanut pyytämänsä tarjoukset useammalta voimalaitokselta ja neuvottelee niistä parhaillaan. Samalla odotetaan, tuleeko Varkauteen tai Tampereelle laitosta, josta löytyisi Jyväskylän kuivajätteille pysyvä ratkaisu.

Jyväskylä

Mustankorkea on saanut pyytämänsä tarjoukset jätteenpoltosta usealta voimalaitokselta. Toimitusjohtaja Veikko Tissarin mukaan tarjoukset pyydettiin sellaisilta toimijoilta, joiden hankkeet ovat keskenään samassa aikataulussa. Enempää saaduista tarjouksista ei haluta kertoa, koska neuvottelut ovat kesken ja venyvät yli kesän.

Tissari toivoo, että biohajoavan kuivajätteen polttamisesta voitaisiin tehdä Jyväskylässä aluksi väliaikaisratkaisu. Pysyvään ratkaisuun voitaisiin hänen mukaansa päästä muutaman vuoden kuluttua joko Varkauden tai Tampereen kanssa. Kummankin kaupungin mahdollinen jätteenpolttolaitos olisi lähempänä kuin nyt neuvottelujen alla olevat voimalaitokset.

Mustankorkea Oy:n toimitusjohtaja Veikko Tissari toivoo, että Jyväskylän kuivajätteitä päästäisiin ajamaan polttolaitokselle jo ensi vuoden aikana. Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaan vuonna 2016 saisi kaatopaikoille viedä enää vain 20 prosenttia yhdyskuntajätteestä. Tissari ennakoi, että vielä tämän vuoden aikana päätöstä muutetaan sellaiseksi, että vuonna 2016 ei kaatopaikoille saada viedä enää lainkaan biohajoavaa jätettä.

Lähteet: YLE Keski-Suomi