1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Osakeomistukset piilottava laki vastatuulessa

Sdp:ssä ja perussuomalaisissa torjutaan arvostelua herättänyt lakiesitys, joka muun muassa mahdollistaisi suomalaisten pörssiomistusten kasvottoman "hallintarekisteröimisen". Esitetyn lain on pelätty helpottavan varakkaiden veronkiertoa ja heikentävän vallanpitäjien sidonnaisuuksien valvomista.

Kuva: Yle

Samaan aikaan kun finanssikriisi on voimistanut vaatimuksia rahamarkkinoiden avoimuuden lisäämisestä, valtiovarainministeriön työryhmä valmisteli hallituksen esityksen muotoon päinvastaisen lakiesityksen.

Arvopaperimarkkinalain esitetty uudistus muun muassa mahdollistaisi suomalaisten pörssiomistusten siirtämisen hallintarekisteriin, piiloon julkisuudelta. Myös muiden osakeyhtiöiden kuin pörssiyhtiöiden omistus muuttuisi aiempaa salatummaksi.

Nykyisin kuka hyvänsä voi selvittää Arvopaperikeskuksesta, kuka osakkeita omistaa, mitä osakkeita ja miten paljon. Hallintarekisterissä sen sijaan näkyy vain tilinhaltija, vaikkapa ulkomainen pankki. Suomessa vain ulkomaalaiset omistukset voivat nyt olla "hallintarekisteröityjä", eli käytännössä kasvottomia.

"Hävytön esitys"

Hallitukseen matkalla olevissa puolueissa, Sdp:ssä ja perussuomalaisissa osakeomistusten pimitys tyrmätään.

- Minusta tämä oli kyllä sanoisinko hävytön esitys. Kyllä meillä rahaliikenteen pitää olla julkista, jyrähtää Sdp:n talousasioihin perehtynyt kansanedustaja Jouko Skinnari.

Samaa mieltä julkisuudesta on perussuomalaisten Pirkko Ruohonen-Lerner. Hän on huolissaan siitä, että omistavat poliitikot voisivat käyttää asemaansa omien taloudellisten etujensa ajamiseen esimerkiksi silloin kun kunnat tai valtio tekevät julkisia hankintoja.

- Siinä on aina se riski, että he alkavat suosia hankinnoissa omia tai lähipiirien yrityksiä. Se ei ole veronmaksajien etu koskaan, jos näin tapahtuu.

- Koska on niin valtiolla kuin monilla kunnilla on tämmöinen julkisten hankintojen yksityistämisvimma, on erittäin tärkeää, että tiedetään, minkälaisia omistuksia päätöksentekoon osallistuvilla on yrityksissä, Ruohonen-Lerner jatkaa.

Vaikka edustajien kannat eivät ole vielä puolueidensa virallisia kantoja, esitys on nyt voimakkaassa poliittisessa vastatuulessa. Skinnari uskoo, että koko Sdp:n ryhmä vastustaa esitystä. Ruohonen-Lernerkin arvelee, että esityksen läpimenon mahdollisuudet ovat nyt heikommat kuin ennen vaaleja. Myös oppositioon jäävät vasemmistoliitto ja vihreät puhuvat avoimuuden puolesta.

"Esityksessä paljon hyvää"

Uudistusta on perusteltu selkiyttämisellä, suomalaisen rahoitusmarkkinan kilpailukyvyn parantamisella ja yritysrahoituksen houkuttelemisella. Talousrikosviranomaiset ovat parahtaneet, että esitetty laki helpottaisi veronkiertoa ja vaikeuttaisi arvo-osuuksien oikeiden omistajien selvittämistä. Lakiesityksen tehnyt työryhmä tietenkin vakuuttaa, että viranomaisten tiedonsaanti pitää turvata.

Työryhmässä puhetta johtanut lainsäädäntöneuvos Tuija Taos sanoo, että esityksessä on "niin paljon hyvää", että se menee läpi eduskunnassa jossakin muodossa.

- En epäile, etteikö esitys menisi läpi. Toki ehdotus hallintarekisteröinnin käyttöalan laajentamisesta (koskemaan myös suomalaisia omistuksia) on poliittinen kysymys, oli ennen vaaleja ja on vaalien jälkeen. Tietysti on hallituksen ratkaistavissa, missä muodossa esitystä viedään eteenpäin.

Taoksen mukaan uudistuksen tavoitteena ei ole osakeomistusten piilottaminen.

- Omistusten julkisuuden väheneminen on tulee vähän niin kuin kaupan päälle, Taos toteaa.

Kritiikkiä myös työryhmän kokoonpanosta

Keskustalaisen Mari Kiviniemen kunta- ja hallintoministerinä asettamassa työryhmässä istui ministeriöiden jäsenten lisäksi lähinnä elinkeinoelämän ja finanssialan edustajia.

Kokoonpanoa on arvosteltu suppeaksi. Perussuomalaisten kansanedustaja Ruohonen-Lerner yhtyy arvostelijoihin.

- Työryhmän olisi pitänyt olla monipuolisemmin kokoonpantu. Työryhmän lopputulos on aina parempi, jos siinä on sellaisia intressiryhmiä, jotka kannattavat ja jotka myös vastustavat hanketta, kansanedustaja sanoo.

Taos torjuu kritiikin työryhmän kokoonpanosta. Esimerkiksi verottajaa, poliisia ja syyttäjälaitosta kuultiin työn aikana erilaisissa valmisteluryhmissä.

- Viranomaiset olivat laajasti edustettuina valmistelussa siltä osin, kun siinä pohdittiin viranomaisvalvontaan vaikuttavia ehdotuksia, Tuija Taos sanoo.

Lakiesitys on ollut lausuntokierroksella, joka päättyy 6. toukokuuta. Seuraavaksi lausunnoista kootaan ministeriössä yhteenveto, minkä jälkeen esitys menee uuden hallituksen käsittelyyn. Eduskuntakäsittelyyn esitys tulee aikaisintaan ensi keväänä, jos hallitus ei hautaa esitystä.