Peruskoululaisten heikkenevät taidot huolettavat

Peruskoululaisten taidot näyttävät huonontuneen 2000-luvun kuluessa. Vantaalla tehty seurantatutkimus paljastaa ysiluokkalaisten osaamisen heikentyneen dramaattisesti kuudessa vuodessa. Vastaavia havaintoja on tehty muuallakin.

Kotimaa
Opiskelija.
Yle

Peruskoulun luokkahuoneista on viime aikoina kantautunut huolestuttavia signaaleja. Opetushallituksen selvitys paljasti joka kolmannen yhdeksäsluokkalaisen pojan kirjoitustaidot heikoiksi. PISA-vertailussa Suomi menestyi hyvin, mutta tulokset olivat hieman huonompia kuin edellisellä kerralla.

Nyt pilven taivaalle tuo Vantaalla tehty koko yhdeksännen luokanseurantatutkimus, jossa mitattiin yleisiä oppimis- ja päättelytaitoja. Edellisen kerran tutkimus tehtiin vuonna 2004.

- Päällimmäinen havainto ja huoli on se, että keskimäärin oppilaiden osoittaman osaamisen taso laski kaikilla mitatuilla osa-alueilla noin neljänneksen. Lasku on huomattavan suuri, sanoo Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksen tutkija Sirkku Kupianen

Vanhempien koulutustasossa ei ollut tapahtunut muutosta vuoden 2004 jälkeen. Syvintä lasku oli keskitason oppilailla, joiden kotikieli on suomi.

Harmaita hiuksia opetushallituksessa

Vantaan seurantatutkimuksesta ei voi tehdä koko maata koskevia johtopäätöksiä, mutta Opetushallituksessa (OPH) kevään merkkejä on seurattu huolestuneina. OPH:n erikoistutkija Jorma Kuusela uskoo, että ensisijaiset syyt heikentyneisiin tuloksiin ovat kotona ja ympäröivässä yhteiskunnassa, eivät niinkään koulun tarjoamassa opetuksessa.

- Vantaan tulos tuntui hätkähdyttävältä, etenkin kun vastaavia hiljaisia signaaleja on saatu muualtakin. Ensimmäisenä lähtisin etsimään sellaisia syitä, jotka liittyvät koulun arvostukseen, koulun tärkeänä pitämiseen, siihen tukeen, jota lapset saavat koulunkäynnilleen.

Opetussuunnitelmia voisi Kuuselan mielestä kuitenkin rukata. Nykynuoret elävät jatkuvassa informaatiopommituksessa, joten on syytä pohtia, miten paljon tietoa lasten niskaan kannattaa koulussa kaataa.

- Ehkä pitää jossain määrin luopua sellaisesta ajattelusta, että kaikki opetus painottuu sisältöihin ja sisällöt vain lisääntyvät. Meidän pitäisi antaa kouluille mahdollisuus siihen, että oppilaille jätetaan enemmän tilaa ja aikaa ajatella, Kuusela pohtii.

Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskus neuvottelee opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa seurantatutkimuksesta, joka kattaisi koko maan peruskoulut.

Lähteet: YLE Uutiset