PCB-pitoisuudet kasvaneet Ekokemin ympäristössä Riihimäellä

Riihimäellä ihmetellään miksi elopean, kadmiumin, arseenin ja PCB:n määrät ovat nousseet ongelmajäteyhtiö Ekokemin lähimaastossa, vaikka toisaalta yhtiön toiminnasta syntyneet päästöt ovat laskeneet. Ekokem haluaisi polttaa enemmän jätteitä, kertoo Aamuposti.

Kotimaa
Ekokemin polttolaitoksia
Riihimäellä halutaan selvittää miksi raskasmetallipitoisuudet Ekokemin ympäristössä ovat kasvaneet vaikka yhtiön päästöt ovat vähentyneet.Timo Leponiemi / Yle

Riihimäellä sijaitsevassa Ekokemin jätevoimalassa haluttaisiin polttaa nykyistä enemmän yhdyskuntajätteitä. Yhtiö hakee lupaa siihen Etelä-Suomen aluhallintoviranomaisilta. Jätteitä poltettaisiin 25 0000 tonnia nykyistä enemmän kesäkuun 2013 loppuun asti.

Maksimissaan jätevoimalassa palaisi vuodessa 175 000 tonnia yhdyskuntien, teollisuuden ja kaupan jätteitä.

Kesällä 2013 yhtiön tontille parhaillaan rakennettava toinen yhdyskuntajätteitä polttava voimala olisi valmis.

Ekokemilla on Riihimäellä myös ongelmajätteiden polttolinja, mutta sen toimintaan ei ole haettu muutoksia.

Aamupostin mukaan yhtiön jätteiden poltto on hieman laskenut senjälkeen kun yksi polttouuni otettiin pois käytöstä viime vuonna.

Hatlamminmäellä pitoisuudet nousseet

Riihimäen ympäristölautakunta suhtautuu polttomäärien lisäykseen omassa lausunnossaan myönteisesti.

Se on kuitenkin huolissaan tutkimustuloksista, joiden mukaan raskametallien määrä on lisääntynyt Ekokemin ympäristöstä kasvavissa sammalissa ja jäkälissä.

Viime vuonna tehdyn ympäristöseurantatutkimuksen mukaan elopean, kadmiumin, arseenin, PCB:n, PCDD- ja PCDF-yhdisteiden pitoisuudet ovat lisääntyneet reilun puolen kilometrin päässä laitoksesta sijaisevalla Hatlamminmäellä.

Lautakunta haluaa, että lupamuutoksen yhteydessä selvitetään johtuuko pitoisuuksien kasvu ykkösvoimalan toiminnasta. Samainen raportti kertoo myös, että Ekokemin toiminnasta syntyneet päästöt ovat yhä laskusuunnassa.

Nyt Riihimäellä haluttaisiin löytää syy miksi luonnosta löytyy kuitenkin kohonneita pitoisuuksia.

Lähteet: YLE Häme