TEM: Työnhakijoille enemmän liikkuvuutta

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM esittää työttömyysturvan kannustavuutta lisättäväksi. Pyrkimyksenä on ohjata työnhakijaa aktiiviseen työnhakuun lisäämällä ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

Kotimaa
Työvoimatoimisto.
Yle

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt työttömyysturvan kehittämistarpeita. Työttömyysturvajärjestelmän periaatteena on, että muun muassa työstä kieltäytyminen, eroaminen, tai itse aiheutettu työttömyyden pitkittyminen johtaa työttömyysetuuden menettämiseen.

Nyt tavoitteena on ammatillisen liikkuvuuden lisääminen. Esityksen mukaan työnhakijalla olisi oikeus kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana kieltäytyä työstä, joka ei vastaa hänen koulutuksella ja työkokemuksella hankkimaansa ydinosaamista.

Työnhakijoita kannustettaisiin kuitenkin kokeilemaan työttömyyden alkuvaiheessa ennen työttömyyden pitkittymistä myös muuta kuin oman alan työtä. Tällaisessa tilanteessa työnhakijalla olisi oikeus erota työstä työttömyysetuutta menettämättä.

Töihin kauemmaksi kotoa

Selvityksessä ehdotetut muutokset edistäisivät myös työnhakijoiden alueellista liikkuvuutta. Nykyisin työnhakijoiden on lähtökohtaisesti otettava työtä vastaan 80 kilometrin säteellä asuinpaikasta.

Selvityksessä esitetään, että työnhakijoita kannustettaisiin kokeilemaan työssäkäyntiä myös tätä kauempana. Tällöin työnhakijalla olisi oikeus erota työstä menettämättä oikeuttaan työttömyysetuuteen.

Sekä ammatillista että alueellista liikkuvuutta koskevat esitykset parantaisivat työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi ne turvaisivat osaavan työvoiman saatavuutta ja järjestelmän kannustavuutta.

Työnhakijan aktiivisuus korostuu

Ehdotuksilla pyritään parantamaan työnhakijan mahdollisuuksia vaikuttaa hänelle järjestettäviin työ- ja elinkeinotoimiston palveluihin ja selkiyttämään työttömyysturvajärjestelmää.

Mahdolliset lainsäädännön muutokset tulevat voimaan aikaisintaan vuoden 2012 alusta lukien.

Lähteet: YLE Uutiset