Biopolttoainejalostamoille haetaan EU-tukea

Hallitus tukee EU-rahoitusta kolmelle suomalaiselle biopolttoainelaitokselle. Euroopan unionin komissiolta haetaan runsasta 500 miljoonaa euroa. Komissio rahoittaa jokaisessa maassa korkeintaan kolmea uutta teknologiaa käyttävää biojalostamoa.

Kotimaa
Biodiesellaitoksen mahdollinen sijoituspaikka Kemin tehdasalueella.
Vapon ja Metsäliiton biodieselhanke

Hallituksen raha-asianvaliokunta päätyi torstaina tukemaan työ- ja elinkeinoministeriön esityksen mukaisesti kolmea hanketta. EU:n komissiolle toimitetaan UPM-Kymmenen, Neste Oilin ja Stora Enson yhteisyrityksen NSE Biofuels Oy:n sekä Metsäliiton ja Vapon yhteisyrityksen Forest Btl Oy:n hakemukset.

Suomen tavoitteena on saada EU-tukea ainakin yhdelle laitokselle. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan kolmen tukihakemuksen lähettäminen parantaa mahdollisuuksia saada rahoitusta.

EU-rahoitus voi kattaa 50 prosenttia uuden teknologian kustannuksista. Suomen valtion ei tarvitse varata uutta rahaa laitosten tukemiseen. Biojalostamojen tukeen on varattu tälle ja ensi vuodelle yhteensä 100 miljoonaa euroa.

Puusta biodieseliä tankkiin

Kaikissa suunnitelluissa laitoksissa on tarkoitus tuottaa biopolttoainetta puusta. UPM-Kymmeneä lukuunottamatta yritykset eivät vielä ole kertoneet, mihin ne aikovat sijoittaa biojalostamot.

Mikäli UPM-Kymmene rakentaa jalostamon Suomeen se nousee Raumalle. Neste Oilin ja ja Stora Enson yhteisyritys on selvittänyt laitoksen perustamista Imatralle Kaukopään tehdasalueelle tai Neste Oilin Porvoon jalostamon yhteyteen. Metsäliiton ja Vapon yhteisyritys puolestaan on selvittänyt rakentamista Äänekoskelle tai Kemiin.

Mikäli kaikki kolme laitosta rakennetaan se merkitsee jopa 1,5 miljardin euron investointeja uudentyyppisiin biopolttoainehankkeisiin.

Lähteet: YLE Uutiset