1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kaakkois-Suomi

Jätevesiuudistuksissa laahattu Kaakkois-Suomessakin

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiä on uusittu hitaasti Kaakkois-Suomessa. Ongelma on samankaltainen koko maassa.

Kuva: YLE

SUOMI Vuonna 2004 annetun asetuksen mukaan järjestelmät olisi pitänyt uusia uusien puhdistusvaatimusten mukaisiksi vuoteen 2014 mennessä. Aikataulussa ei kuitenkaan pysytty, joten asetusta muutettiin maaliskuussa ja siirtymäaikaa pidennettiin kahdella vuodella.

Asetus toi myös lievennyksiä kiinteistönomistajille. Esimerkiksi 68-vuotta täyttäneiden ei tarvitse enää tehdä uudistuksia jätevesijärjestelmiinsä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen insinööri Esa Houni sanoo ongelman olleen asian tiedottamisessa. Tiedottamiseen tullaan jatkossa panostamaan entistä enemmän. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa käynnistyy vielä kevään aikana yksi ELY-keskuksen tiedottamisen pilottihankkeista.

Haja-asutusalueiden jätevesiuudistuksista tiedottamiseen on panostettu myös tällä viikolla valtakunnallisella Jätevesiviikolla.