Niuvanniemen sairaalan käytännöt syyniin

Oikeusasiamies on löytänyt useita puutteita Kuopiossa sijaitsevan Niuvanniemen oikeuspsykiatrisen sairaalan toiminnasta. Sairaalan käytäntöjen laillisuutta ryhdytään selvittämään tarkemmin.

Kotimaa
Niuvanniemen sairaala
Niuvanniemen sairaala.Toni Pitkänen / Yle

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen pitää potilaiden poikkeuksellisen pitkiä eristämisaikoja huolestuttavana. Hän selvittää vaihtoehtoja kuukausien tai jopa vuosien asumiselle eristyshuoneessa.

Niuvanniemen potilaat eivät kuitenkaan ole jatkuvasti eristettyinä vaan he viettävät osan aikaa osastolla tai omassa huoneessaan.

Niuvanniemessä potilaita on eristetty vaatteitta tai pelkässä alusasussa. Oikeusasiamies selvittää potilaiden vaatetuksen ja muun varustuksen lainmukaisuuden.

Oikeusasiamiehen mielestä sairaalan ohjeisiin tulisi kirjata, että eristetyllä potilaalla on oikeus pitää hallussaan lehtiä, kännykkää ja patjan lisäksi muita oloaan helpottavia esineitä.

Vartijoiden käyttöä harkittava

Jääskeläinen haluaa myös selvityksen siitä, onko vartijoiden käyttö kaikilta osin laillista. Sairaala on ostanut jo vuodesta 2002 lähtien turvallisuuspalveluja yksityiseltä yritykseltä.

Vartijoita käytetään vartioinnin lisäksi muun muassa vaarallisten potilaiden saattamisessa ja henkilökunnan avustamisessa ruokailun, suihkutusten ja ulkoilun yhteydessä. Vartijat pysyttelevät näissä tehtävissä yleensä sivummalla eivätkä tartu potilaisiin.

Laissa on ole määrätty siitä, mitä hoitohenkilökunnan tehtäviä voidaan antaa yksityisille. Oikeusasiamies tutkii tarkemmin vartijoiden käytön hoidossa avustamisessa ja kuljetus- ja saattotehtävissä sekä Niuvaniemen että Vanhan Vaasan sairaaloissa.

Joukkotarkastukset kyseenalaisia

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mielestä kaikille osaston potilaille ei tulisi tehdä kaavamaisesti henkilöntarkastusta vaan se pitää harkita jokaisen kohdalla erikseen. Mikäli koko osaston potilaat tarkastetaan pitäisi poikkeuksellisen tarkastuksen peruste kirjata.

Niuvanniemen yhdellä osastolla oli tehty henkilöntarkastus 25 potilaalle. Henkilöntarkastuksessa potilaan päällä olevat vaatteet tutkitaan esimerkiksi huumeiden tai alkoholin löytämiseksi.

Oikeusasiamiehen mielestä sairaalan jäykistä osastokohtaisista rajoituksista tulisi myös luopua. Potilaiden oikeuksia ei saa rajoittaa koko osastoa koskevilla ohjeilla vaan rajoitukset on harkittava jokaisen potilaan kohdalla eriksen. Potilaan on myös voitava valittaa esimerkiksi matkapuhelimen takavarikosta tai yhteydenpidon rajoittamisesta.

Niuvanniemen sairaala on valtion oikeuspsykiatrinen sairaala. Sairaalassa tehdään muun muassa mielentilatutkimuksia ja hoidetaan vaikeahoitoisia ja vaarallisia potilaita kuten psykiatriseen sairaalahoitoon määrättyjä rikollisia. Niuvanniemi on toinen valtion mielisairaaloista, toinen on Vanhan Vaasan sairaala. Niuvaniemessä on 14 osastoa ja vajaat 300 potilaspaikkaa

Lähteet: YLE Uutiset