Takuueläke hakematta vielä 20 000:lla

Ainakin 20 000 takuueläkkeeseen oikeutettua ihmistä ei ole vielä jättänyt hakemusta Kelaan. Takuueläkettä kannattaa hakea viimeistään syyskuussa, koska tällöin se voidaan maksaa takautuvasti lain voimaan tulosta maaliskuusta lähtien.

Kotimaa

Kansaneläkelaitokselle on tullut yli 102 000 takuueläkehakemusta ja eläke on myönnetty toukokuun alkuun mennessä yli 90 000 eläkeläiselle. Myönnetty eläke on keskimäärin 123 euroa.

Takuueläkkeeseen oikeutettuja on Kelan laskelmien mukaan kaikkiaan noin 116 000 , joten monta hakemusta uupuu vielä. Kela aikookin elokuussa muistuttaa kirjeellä eläkkeeseen oikeutettuja ihmisiä.

Maaliskuussa voimaan tullut eläke takaa Suomessa asuville eläkeläisille noin 687 euron vähimmäiseläkkeen kuukaudessa. Takuueläkettä voi saada, jos hakijan muut eläkkeet jäävät summan alle.

Lähteet: YLE Uutiset