Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy periytyviä tiedonkäsittelyn vaikeuksia

Kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivillä on havaittu perinnöllisiä tiedonkäsittelyn vaikeuksia, ilmenee psykologian lisensiaatti Mervi Antilan Helsingin yliopistolle tekemästä väitöskirjasta. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriön eli bipolaarihäiriöön liittyy ongelmia tiedonkäsittelyn nopeudessa ja toiminnan joustavuudessa. Tiedonkäsittelyn hitaus heikentää potilaiden muistia ja oppimista.

Kotimaa

Käytännössä tiedonkäsittelyn vaikeudet voivat pahimmillaan ilmetä yleisenä ajattelun ja tekemisen hitautena. Lievissä tapauksissakin uuden omaksuminen hidastuu, jolloin opiskelu ja työssä oppiminen on vaikeaa.

Mervi Antilan väitöstutkimuksessa tutkittiin perheitä, joissa esiintyy paljon kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Tutkimuksesta käy ilmi, että toiminnan joustavuudessa ja tiedonkäsittelyn hitaudessa oli vaikeuksia sekä bipolaarihäiriöpotilailla että terveillä sukulaisilla.

Ne olivat periytyviä ominaisuuksia riippumatta perheissä ilmenevistä muista vakavista mielenterveyshäiriöistä. Oppimis- ja muistivaikeudet näyttivät liittyvän sairauden puhkeamiseen, koska niitä ilmeni vain potilailla. Tiedonkäsittelyn hitaus vaikutti kuitenkin merkittävästi näiden kognitiivisten vaikeuksien taustalla.

Bipolaarihäiriö on vakava psykiatrinen sairaus, johon liittyy masennus- ja maniajaksojen toistuva vaihtelu. Masennusvaiheessa mieliala ja aktiivisuus ovat matalia, kun taas maniajaksoissa mieliala on poikkeuksellisen kohonnut ja ylivireä. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaa noin prosentti maailman väestöstä. Vaikka sairaus on selvästi perinnöllinen, ei sen syytekijöitä vielä täysin tunneta.

Tieto sairauteen liittyvistä kognitiivisista muutoksista voi parantaa potilaiden hoitoa. Kognitiivisten ongelmien huomioiminen voi helpottaa myös esimerkiksi potilaiden työhön palaamista.

Lähteet: YLE Uutiset