Lihavuus lisää leikkauspotilaiden tulehduksia

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan lihavien leikkaushaavat tulehtuvat tavallista herkemmin. Tutkimuksessa havaittiin, että lihavien tulehdusriski on jopa 60 prosenttia suurempi normaalipainoisiin verrattuna.

Tulehdukset myös pidensivät sairaalassa vietettyä aikaa noin 1,5 vuorokaudella. Lisäksi joka kolmas tulehduspotilas joutui takaisin sairaalaan, kun muista potilaista vain yksi viidestätoista tarvitsi lisähoitoa.

Suomessa ja monissa muissa maissa leikkausinfektioiden määrää käytetään sairaaloiden laadun mittaamiseen. Sairaaloiden vertailu voi vinoutua, mikäli sairaalassa hoidetaan paljon lihavia potilaita.

Lihavuuden vaikutuksia leikkaushaavatulehduksiin selvitettiin 7 000 paksusuolen poistoleikkauksessa olleelta potilaalta. Potilaista 1 200 painoindeksi oli yli 30 eli he olivat merkittävästi lihavia. Potilaat oli leikattu kahdeksassa eri sairaalassa.

Merkittävästi lihavien tai heitä vielä lihavampien leikkaushaavoista tulehtui joka seitsemäs, kun normaalipainoisten haavoista tulehtui vain joka kymmenes.

Tutkimustulokset julkaistiin Archives of Surgery -lehdessä.