Myönnetty merimetsojen häirintälupa evättiin

Varsinais-Suomen ELY-keskus on evännyt jo myöntämänsä merimetsojen häirintäluvan Airisto-Velkuan kalastusalueelle. ELY-keskus päätti pyörtää antamansa päätöksen, sillä sen toimeenpanon tiedoksiannossa oli puutteita.

Merimetso (Kalastus)
Merimetsoja luodolla.
YLE / Jani Aarnio

Turun hallinto-oikeuden kirjaamo ei voinut mahdollisen valittajapiirin laajuuden tai epäselvyyden vuoksi täysin varmasti todeta, oliko päätöksen tiedoksianto tapahtunut oikein ja kaikille valittamiseen oikeutetuille tahoille.

Oikeudellisesti sitovasti kysymys ELY-keskuksen päätöksen tiedoksiantotavan lainmukaisuudesta ja valitusajan oikeasta päättymisestä voi tulla hallinto-oikeuden ratkaistavaksi vasta, jos joku taho, jolle päätöstä ei ole ilmoitettuna aikana annettu tiedoksi, myöhemmin tekee valituksen päätöksestä.

Airisto-Velkuan kalastusalue kertoo tiedotteessaan, että saalis- ja lintumäärien ei pitäisi mitenkään ratkaisevasti vaikuttaa kalastusalueen tilanteeseen. Kyse on pesinnän estämisestä Mynälahden ja Rouhunaukon alueella. Merimetsojen määrä ei häirinnän takia vähenisi vaan ne siirtyisivät pesimään muualle.

Kalastusalue toteaa, että häirintälupien hakeminen on ajan haaskausta, jos päätökset tulevat joko myöhässä tai ne eivät ikinä saavuta lainvoimaa.

Lähteet: YLE Turku