Laivojen tiukentuvat päästönormit saattavat näivettää teollisuutta

Laivamoottoreiden puhdistustekniikkaa kehitetään kiihtyvällä vauhdilla mm. Turussa. Muutaman vuoden kuluttua päästönormit ovat kiristymässä, ja rikin lisäksi pakokaasuista pitää puhdistaa typenoksidit ja hiilivedyt. Suomi ei ole vielä ratifioinut kansainvälistä rikinpoistopäätöstä, sillä rikkirajoitus koskisi vain Itämerta ja Englannin kanaalia.

rikki
Mies ja tutkimuslaite.
Turun yliopiston yliopettaja Seppo Niemi.YLE / Kimmo Gustafsson

Rikkipäätöksen lykkääminen on näillä näkymin nousemassa parhaillaan neuvoteltavaan hallitusohjelmaan.

Itämeri-osaamiskeskuksen Centrum Balticumin tuore puheenjohtaja Kari Liuhto ymmärtää elinkeinoelämän huolen.

- Jos ankarat rikkipäästörajoitukset tulisivat vuonna 2014, ja ne koskisivat vain Itämerta ja Pohjanmerta, niin sellaisella päätöksellä tulisimme hankaloittamaan teollisuutemme olemassaoloa ja menestystä. Teollisuus etsiytyisi muulalle, mikä tarkoittaisi työpaikkojen katoamista. Tätä emme kyllä voi sallia, Liuhto toteaa.

Kehitystyö käynnissä

Vaikka lopullisia päätöksiä ei vielä ole, ovat päästösuunnitelmat aiheuttaneet vipinää mm. Turun ammattikorkeakoulun polttomoottorilaboratoriossa. Esimerkiksi moottorin lämpötilojen hallinta on nyt tutkimustyön alla.

- Pakokaasun lämpötilan pitää olla riittävän korkea, jotta katalysaattorit toimivat, kertoo yliopettaja Seppo Niemi.

Rikin poiston suhteen tekniikkaa on jo olemassa, mutta kokemuksia tekniikan siirtämisestä laivoihin ei. Niin kutsuttu rikkipesuri esimerkiksi muuttaa rikin hapoksi ja lipeä neutraloi sen haitattomaksi sulfaatiksi. Pesuri kuitenkin painaa kymmeniä tonneja ja maksaa ainakin miljoona euroa, joten sellaisen sijoittamisessa vanhaan rahtilaivaan voi ilmetä ongelmia.

- Prosessi sinänsä on yksinkertainen ja tehokas. Sitä on käytetty maapuolen laitoksissa jo pitkään. Haasteena on se, miten kokonaisuus voidaan hyvällä tavalla asentaa nimenomaan laivaan, toteaa yliopettaja Jari Lahtinen Turun ammattikorkeakoulusta.

Suomen merenkululle rikkipäätös on miljardiluokan kysymys. Rikkipesurin ainut vaihtoehto on vähärikkinen polttoöljy, jonka hinta saattaa kysynnän kasvaessa nousta pilviin.

Lähteet: YLE Turku