1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kulttuuri

Mikkelin alueen kulttuuriperintöä halutaan tuotteistaa

Mikkelin seudulle luodaan parhaillaan Suomen ensimmäistä alueellista kulttuuriperintöohjelmaa. Uuden kulttuuriohjelman tavoitteena on muun muassa kehittää uutta yritystoimintaa.

kulttuuri
Arkeologeja kauvauksilla Keskellä hauta, jonka takana näkyy muiden hautojen jättämiä värjäymiä.
Tuukkalan kaivausten haudat näkyivät ensin värjäyminä maassa.Museovirasto

Mikkelin kaupunki on määritellyt kulttuuriperinnön hyödyntämisen yhdeksi kaupungin tulevaisuuden rakennuspuuksi. Tänä keväänä on aloitettu selvitystyö, jonka pohjalta alueelle laaditaan kulttuuriperintöohjelma. Kaupungin kehitysjohtaja Soile Kuitusen mukaan tarkoitus on jo tekovaiheessa luoda käytäntöjä tulevaisuutta varten.

- Tässä halutaan synnyttää kulttuuriperinnön tietovaranto. Mikkeliin halutaan myös yritysverkosto, joka voi omassa markkinoinnissaan ja palveluiden tuotteistamisessa hyödyntää rikasta kulttuuriperintöä, tehdä rakennusinventointeja ja sitten laatia kulttuuriperintökasvatusohjelma.

Soile Kuitunen toivoo, että ohjelman myötä Mikkelin seudun imagoon saataisiin konkreettisia rakennusaineita.

- Näin voidaan viestiä ja tuotteistaa kulttuuriperintöä. Sillä on paitsi itseisarvo, myös välineellisempää merkitystä.

Kulttuuriperintö käsitetään laajasti

Projektipäällikkö Pia Puntasen mukaan alueen kulttuuriperintö käsitetään hankkeessa laajasti. Kulttuuriperintö tarkoittaa kaikkea aineellista ja henkistä perintöä, joka on seudulla syntynyt ja jäljelle jäänyt.

- Se tarkoittaa muinaisjäännöksiä ja rakennettua ympäristöä. Erilaisia kokoelmia, kuten museoita, arkistoja ja taidekokoelmia. Aineettomalla puolella kulttuuriperintö tarkoittaa kaikkia henkisen kulttuurin tuotoksia, kirjallisuutta, kuvataidetta, sekä kaikkia meille tyypillisiä tapoja ja olemisen muotoja, Puntanen sanoo.

Mikkelin seudun ajalliset kerrostumat alkavat esihistoriasta, Astuvansalmen kalliomaalauksista, Orijärven muinaispelloista ja Tuukkalan kalmistoista, ja päättyvät nykypäivään Mikkelin kaupungin keskustan, Toriparkin ja kauppakeskusten rakentamiseen.

Mikkelin kaupungin, Ristiinan ja Hirvensalmen kuntien yhdessä laatiman kulttuuriperintöohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä. Ohjelmaa rahoitetaan EU-hankkeena. Tuen myöntäjä on Etelä-Savon maakuntaliitto ja hankkeen kokonaisbudjetti on 286 000 euroa.

Lähteet: Radion kulttuuriuutiset / Lisa Enckell

Lue seuraavaksi