1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Vaalikoneessa EU-maiden tuenkannatus oli heikko

Ylen vaalikoneeseen vastanneista nykyisistä kansanedustajasta yli 70 % oli sitä mieltä, että Suomen ei kuulu jatkossa tukea ahdinkoon joutuneita EU-maita. Kysymykseen vastasi 194 valituksi tullutta ehdokasta. Portugalin tukemisesta ei vaalikoneessa kysytty erikseen.

Täysin eri mieltä siitä, että Suomen tulisi antaa tukea jatkossa oli 32,1 prosenttia vastanneista. Jokseenkin eri mieltä oli 38,3 prosenttia.

Täysin samaa mieltä, että tukea pitäisi jatkossaantaa oli vastanneista ja valituiksi tulleista ehdokkaista vain kolme (1,6 %). Jokseenkin tuen jatkamisen kannalla oli 54 (28 %) vastannutta.

Eniten samaa mieltä tuen jatkamisesta olivat RKP:n kansanedustajat. RKP:n edustajista 2 (22,2 %) oli täysin samaa mieltä, että tukea kuuluu jatkaa, 4 (44,4 %) oi jokseenkin samaa mieltä. Jokseenkin eri mieltä oli 3 (33,3 %) RKP:n kansansedustajaa.

Laajasti tuen jatkamista kannattivat myös kokoomuslaiset. Täysin samaa mieltä oli heistä vain yksi (2,3 %), mutta jokseenkin samaa mieltä 23 (53,5 %). Jokseenkin eri mieltä oli 16 (37,2 %) kokoomuslaisista ja täysin eri mieltä oli 3 (7 %).

Tuen kannalle kallistuivat myös vihreät. Vihreiden edustajista 6 (60 %) oli jokseenkin samaa mieltä tuen jatkamisesta ja 4 (40 %) jokseenkin eri mieltä.

Jyrkimmin tuen jatkamista vastustivat perussuomalaiset. 34 (91,9 %) perussuomalaista oli täysin eri mieltä ja loput 3 (8,1 %) oli jokseenkin eri mieltä.

Myös kaikki kristillisdemokraatit ja vasemmistliittolaiset vastustivat tuen jatkamista. Kristillisdemokraateista eri mieltä tuen jatkamisesta oli 4 (66,7 %) ja jokseenkin eri mieltä 2 (33,3 %).Vasemmistoliiton kansanedustajista täysin eri mieltä oli 9 (64,3 %) ja jokseenkin eri mieltä oli 5 (35,7 %).

Sosiaalidemokraateistakin 75 % oli eri mieltä siitä, että tukea pitäisi jatkaa. Jokseenkin eri mieltä oli 23 (57,5 %) ja täysin eri mieltä 7 (17,5 %) sosiaalidemokraateista. Jokseenkin tuen jatkamisen kannalla oli 10 (25 %) sosiaalidemokraattia, täysin jatkamisen kannalla ei ollut yksikään.

Myöskään keskustalaisista kukaan ei ollut täysin tuen jatkamisen kannalla. Jokseenkin tuen jatkamien kannalla oli 11 (32,4 %) ja jokseenkin eri mieltä jatkamisesta oli 18 (52,8 %) keskustalaisista. Täysin eri mieltä tuen jatkamisesta oli 5 (14,7 %) keskustalaisista.