Ylisuuret kalsiumannokset eivät ehkäise luumurtumia

Suurten kalsiumannosten on ajateltu ehkäisevän yli 60-vuotiaiden luunmurtumia. Nyt vaikuttaakin siltä, että tietyn rajan jälkeen kalsiumin luuhyödyt eivät lisäänny.

terveys

Ruotsalaistutkimuksen mukaan raja kulkee noin 750 mg:n päiväannoksessa, mikä on hieman vähemmän kuin Suomessa suositeltava 800–900 mg.

Ruotsalaiset selvittivät asiaa suuren 61 000 naista kattavan aineiston avulla. Tutkimuksen aikana naisilta kyseltiin ruokavaliosta, kalsium- ja muiden ravinnelisien käytöstä, elintavoista ja lääkityksistä.

Naiset olivat syntyneet vuosina 1914-1948, ja heitä seurattiin keskimäärin 19 vuoden ajan. Seurannan aikana neljännes naisista koki ensimmäisen luunmurtumansa ja viidennekselle kehittyi luukato eli osteoporoosi.

Tulosten perusteella pienin luunmurtumien riski oli naisilla, jotka saivat päivittäin keskimäärin 750 mg kalsiumia. Tätä suurempi saanti ei pienentänyt riskiä enempää, tutkijat kirjoittavat.

Jos tulokset varmistuvat uusissa tutkimuksissa, ei kalsiumia kannata tankata ainakaan luunmurtumien ehkäisyyn. Liian vähäinen kalsiumin saanti on silti yhä luunmurtumien riskitekijä.

Tulokset julkaisi British Medical Journal.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim