THL haluaa työpaikat täysin savuttomiksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaa saada työpaikat täysin savuttomiksi. THL huomauttaa, että kukaan ei enää altistuisi savulle töissä, jos työpaikat määrättäisiin lailla kokonaan savuttomiksi. Tänään tiistaina vietetään kansainvälistä tupakatonta päivää.

terveys

Nykyinen tupakkalaki sallii edelleen tupakointitilat työpaikoilla edellyttäen, että savu ei leviä niistä muihin sisätiloihin. Ravintoloita lukuun ottamatta tupakointitiloille ei ole kuitenkaan asetettu mitään erityisiä teknisiä vaatimuksia, joilla savun leviäminen estettäisiin.

THL:n mukaan altistuminen tupakansavulle työpaikoilla on vähentynyt tasaisesti vuosina 1985 - 2009. Eniten savulle altistuminen vähentyi sen jälkeen, kun tupakointia työpaikoilla rajoittava tupakkalain muutos tuli voimaan vuonna 1995.

Tupakanvastainen kansalaisjärjestö Suomen ASH muistuttaa, että vaikka työympäristön savuttomuus on Suomessa saanut väestön hyväksynnän, tupakkalaki ei vieläkään suojele kaikkia. Esimerkiksi kotihoidon ja asuntoloiden henkilökunta joutuu edelleen työskentelemään savuisissa tiloissa, jos asiakas tupakoi kotonaan.

Kansainvälistä tupakatonta päivää on vietetty Maailman terveysjärjestön WHO:n aloitteesta vuodesta 1987 lähtien. Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin ja kuolemiin. Tänä vuonna teemana on WHO:n savuttomaan ympäristöön tähtäävä yleissopimus. Suomen eduskunta ratifioi sopimuksen vuonna 2005.