Lisää suojelukohteita Verlaan

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on päättänyt suojella lisää maailmanperintökohde Verlan rakennuksia lähiympäristöineen. Uusia suojeltavia rakennuksia on 30.

kulttuuri
Patruunan pytinki rakennuksista keskellä.YLE / Raine Martikainen

Kouvolassa Verlan vanhalle tehdasalueelle ehdotetaan rakennussuojelun piiriin 30 rakennusta lisää entisten seitsemän lisäksi.

ELY-keskus on päättänyt suojella pääosan Verlan maailmanperintökohdealueella olevasta rakennuskannasta. Suojelupäätös vaatii vielä ympäristöministeriön vahvistuksen.

Esityksen tehnyt, rakennusten omistaja UPM Kymmene haluaa suojelun piiriin kaikki Verlassa omistamansa kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset, joita ei aikaisemmin ole suojeltu rakennussuojelulailla.

Lähteet: YLE Kymenlaakso