Vapaa-ajattelijat kantelivat Lieksan moskeijasta

Vapaa-ajattelijain liitto kanteli oikeuskanslerille Lieksan somalien kokoontumistilasta. Kantelijan mukaan yhden uskonnon suosiminen rikkoo hallintolakia, jonka mukaan mikään viranomainen ei saa ryhtyä edistämään muita tarkoitusperiä kuin niitä, jotka kuuluvat sen tehtäväpiiriin.

Lieksa

Kantelun kohteena on Lieksan sosiaalivirasto.

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen jäsenen Jori Mäntysalon mukaan yhden uskonnon tai aatteen suosiminen rinnastuu laissa mainittuihin kiellettyihin perusteisiin.

Lieksan Työväenyhdistyksen mukaan somaliyhdistys on vuokrannut kokoontumispaikan Lieksan Työväenyhdistykseltä, eikä kaupungilta. Vuokrasopimukessa tila on mainittu kokoontumistilaksi, eikä moskeijasta ole sopimuksessa mainintaa.

Lieksan kaupungin osalta kokoontumistiloista Pielisentien varrella on ainoastaan maininta kaupungin nettisivuilla.

Lieksassa asuu reilut sata somalialaista.

Lähteet: YLE Pohjois-Karjala