Sipoo otti aikalisän Östersundom-rahariidassa

Sipoon kunnanhallitus päätti eilen ottaa aikalisän miettiäkseen, jatkaako se Östersundomin aluetta koskevaa korvauskiistaa Helsingin kanssa. Asiaan palataan syyskuussa, kun on selvitetty, mitä vaihtoehtoja prosessin jatkamisessa on ja mitkä ovat niiden onnistumismahdollisuudet.

Sipoo
Östersundomin alueen maisemaa.
Östersundomin alueen maisemaa.Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto/ Simo Karisalo

Sipoo vaati alunperin Helsingiltä lähes sataa miljoonaa euroa luovutetusta alueesta, mutta korkeimman hallinto-oikeuden vahvistamalla päätöksellä Helsinki joutuu maksamaan noin kahdeksan miljoonaa.

Sipoon kunnanhallitus käsitteli eilen kuntalaiskyselyä, jonka tulosten mukaan sipoolaiset ovat halukkaita viemään kiistaa vielä eteenpäin. Kunnanjohtaja Mikael Grannasin mukaan vastaajat olivat poikkeuksellisen yksituumaisia.

- Oikeastaan siitä riippumatta, millainen todennäköisyys onnistumisella on, oltiin sitä mieltä, että prosessia pitää jatkaa. Vastaukset eivät riippuneet myöskään siitä, olivatko vastaajat miehiä vai naisia, suomen- vai ruotsinkielisiä, missäpäin he asuvat tai minkä ikäisiä he ovat.

Kysely ei innostanut sipoolaisia

Grannasin mukaan kuntakyselyä punnitaan, kun mietitään, mitä asiassa tehdään seuraavaksi vai tehdäänkö mitään. Huomioon on otettava kuitenkin sekin, että vastausinto kyselyyn oli poikkeuksellisen laimea.

- Vastausprosentti oli vain kolme, mikä on mielestäni erittäin alhainen. Mistä se sitten kertoo, sitä pitää miettiä. Ilmeisesti asia innostaa tiettyjä ihmisiä, mutta vain pientä joukkoa. Tästä kyselystä kuitenkin kerrottiin laajasti etukäteen radiossa ja paikallislehdissä, että kyllä siitä tiedettiin. Esimerkiksi samaan aikaan tehtyyn liikenneturvallisuuskyselyyn - joka oli paljon monimutkaisempi - vastasi kaksinkertainen joukko asukkaita.

Grannasin mielestä vaihtoehdot ja faktat on hyvä punnita tarkkaan ennen päätöksentekoa.

- Ikuisuuksiin tätä ei kuitenkaan voi lykätä, mutta kaikkien tosiasioiden on oltava pöydällä, siksi tämä kesän mittainen tuumaustauko on paikallaan.

Lähteet: YLE Helsinki