Tykistöprikaati marssii roskat pois metsästä

Tykistöprikaati marssii 1 500 hehtaaria ympäristöä roskattomaksi. Tykistöprikaati siivoaa kaksipäiväisellä metsämarssilla ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona Niinisalossa Hämeenkankaan harjoitusalueita. Tykistöprikaati osallistuu metsämarssilla valtakunnalliseen Suomi puhtaaksi - päivässä! -kampanjaan.

Kotimaa

Alueelta siivotaan kaikki roskat mukaan lukien Tykistöprikaatin toiminnasta syntynyt sotilasjäte kuten merkitsemisnauhat ja vanhat rastiliput. Hämeenkankaan siivottavat alueet ovat osittain myös kansalaisten virkistyskäytössä.

Siivousoperaatiossa on mukana 450 varusmiestä ja 10 henkilökunnan jäsentä.

Tykistöprikaati on puolustusvoimien ainoa joukko-osasto, jolla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Metsämarssin yhteydessä varusmiehille pidetään ympäristöoppitunnit, joissa jaetaan tietoa mm. jokamiehenoikeuksista ja jätteenlajittelusta.

Uusi polkulinjaus avataan

Marssilla avataan polkulinjaus yhteistyössä Metsähallituksen kanssa

Pääosin uuden reittiverkoston reitit on merkitty olemassa oleville urille ja poluille. Joukossa on kuitenkin myös aivan koskemattomaan kangasmaastoon linjattu polkuosuus, jonka Tykistöprikaatin varusmiehet marssivat auki.

Puolet avattavasta polkuosuudesta tliittyy Jämin uuteen "Harjuluontopolkuun", toinen puolikas retkeilyreittiin nimeltä "Koivistonkierros".

Lähteet: YLE Satakunta