Etäluettavissa sähkömittareissa tulipaloriskiä

Etäluettavissa sähkömittareissa on esiintynyt ongelmia, jotka johtavat mittareiden ylikuumenemiseen. Tulipalovaara syntyy, jos mittareiden lähellä on helposti syttyviä aineita tai vaatteita. Eri tyyppisiä ongelmia on ollut usean yhtiön käyttämissä eri mittareissa.

Kotimaa

Etäluettavissa sähkömittareissa havaitut toimintahäiriöt eivät ole yleisiä, mutta kysymyksessä on kuitenkin vakava ongelma, sanoo toimialajohtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:stä.

- Se, että mittari aiheuttaa pääsulakkeiden palamisen, tuottaa tietysti ikäviä vahinkoja, kun kiinteistö jää ilman sähköä, sanoo Hänninen.

Slovenialaisen Iskra-merkkisen etäluettavan mittarin ongelmia on selvitetty valmistajan ja yhtiöiden kanssa yhdessä, ja ne näyttävät olevan tietyssä valmistuserässä. Sähköyhtiöt ovat vaihtaneet mittareita tai alkaneet sittemmin asentaa toisen merkkisiä etälukumittareita.

Iskra-mittareiden ei tiedetä aiheuttaneen tulipaloja, vaikka itse laite on ylikuumennut. Eniten ongelmia on esiintynyt talvella, jolloin kuormitus on suurta, kertoo toimitusjohtaja Matti Ryhänen Savon Voima Verkko Oy:stä.

Myös Fortumin käyttämän Enermet/Landis+Gyrin mittareissa on ollut toimintahäiriöitä, jotka ovat johtaneet sulakkeiden palamiseen. Yhtiö on vaihtanut mittarimerkkiä, kertoo projektipäällikkö Heikki Linnanen Fortumilta.

Ahvenanmaalla on käytössä Turtle-merkkisiä mittareita, jotka ovat vioittuessaan ylikuumentuneet niin, että niiden muovinen suojakuori on sulanut, ja siksi yhtiö on päättänyt varoittaa asiakkaitaan turvallisuusriskeistä, sanoo talouspäällikkö David Karlsson Ålands Elandelslagista.

Sähköturvallisuusohjeista otettava vaarin

Etäluettavia sähkömittareita koskevat samat turvallisuusohjeet kuin muitakin sähkölaitteita.

Koska ne voivat ylikuumentua, ei niiden lähellä tule säilyttää palavia tai räjähtäviä aineita. Ongelmana onkin, että omakotitaloissa ja mökeillä sähkömittarit ovat usein varastomaisissa paikoissa, joihin kertyy monenlaista tavaraa.

Sähkömittareiden päällä ei myöskään saa säilyttää vaatteita, sillä nekin voivat syttyä helposti tuleen laitteen kuumentuessa.

Lähteet: YLE Uutiset