ABB uudisti moottoriteknologiaa

ABB on kehittänyt uudenlaisen roottoriteknologian, joka parantaa olennaisesti sähkömoottorin hyötysuhdetta. Uuden tyyppinen moottori soveltuu muun muassa pumppuihin, puhaltimiin ja kompressoreihin.

ABB
Kahta avonaista moottoria työstetään tehtaalla.
Hans-Mikael Holmgren / YLE

ABB:n mukaan uusi roottoriteknologia leikkaa jopa 40 prosenttia sähkömoottorin häviöistä. Perinteiseen oikosulkumoottoriin verrattuna teknologia eliminoi roottorihäviöt lähes kokonaan.

Uuden roottoriteknologian avulla moottorin hyötysuhde voidaan nostaa jopa korkeimpaan mahdolliseen hyötysuhdeluokkaan. Vaasan ABB:llä on ollut merkittävä rooli uuden innovaation kehityksessä.

Uuden teknologian moottori soveltuu yleisimpiin nopeussäädettyihin teollisuussovelluksiin, kuten pumppuihin, puhaltimiin ja kompressoreihin.

Tavoitteena merkittäviä sähkönkulutus- ja päästövähennyksiä

ABB:n uuden teknologian avulla moottorin hyötysuhde voidaan nostaa joillain tehoalueilla jopa korkeimpaan IE4-hyötysuhdeluokkaan. Luvassa on myös hyötysuhdeluokan IE2-moottorisarja, joka mahdollistaa entistä kompaktimpien ja kokonaistaloudellisempien koneiden rakentamisen.

Moottorit on optimoitu yksinomaan taajuusmuuttajakäyttöön. ABB on myös kehittänyt uuden ohjausohjelmiston taajuusmuuttajaan tätä moottorityyppiä varten.

Energiansäästövaatimukset tiukentuvat

EU on asettanut, että 16.kesäkuuta 2011 lähtien kaikkien EU:ssa käytettävien sähkömoottorien moottorien tulee olla vähintään hyötysuhdeluokkaa IE2.

Moottorit vastaavat 65 prosentista teollisuuden energiankulutuksesta. Moottorien hyötysuhdetta parantamalla ja taajuusmuuttajia käyttämällä voidaan saada merkittäviä vähennyksiä kasvihuonekaasupäästöihin.

Yksi energiatehokas moottori voi jatkuvassa käytössä säästää sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran energiaa vuodessa.