Helsingin vuokra-asunnoissa paljon lapsia ja vieraskielisiä

Lähes neljännes Helsingin lapsista leikkii kaupungin vuokra-asuntojen pihoilla. Myös vieraskielisistä huomattava osa on löytänyt kodin kaupungin asunnoista. Esimerkiksi Meri-Rastilassa ja Kivikossa vieraskielisiä asuntokuntia on jo lähes kolmannes.

vieras kieli
Asuintalon parveke ulkopuolelta.
YLE

Kaikista helsinkiläisistä lapsista 23 prosenttia asuu kaupungin vuokra-asunnossa. Lapset keskittyvät erityisesti esikaupunkien 1990-luvulla rakennetuille alueille. 90-luvulla vuokra-asuntoja nousi tiuhaan ja lapsiperheet muuttivat nimenomaan uusiin taloihin.

Myös huomattava osuus Helsingin vieraskielisestä väestöstä asuu kaupungin vuokra-asunnoissa. Asukkaita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame on yhteensä 19 000, mikä tarkoittaa lähes 40 prosenttia kaikista kaupungin vieraskielisistä.

Tilastojen valossa vieraskielisten asukkaiden eriytyminen tietyille alueille vaikuttaa voimakkaalta. Suurin osa muita kuin kotimaisia kieliä puhuvista asuntokunnista keskittyy itäisen suurpiirin alueelle. Esimerkiksi Meri-Rastilassa ja Kivikossa kokonaan vieraskielisten asuntokuntien osuus on jo 30 prosenttia tai enemmän vuokra-asuntokannasta.

Itä-Helsingissä asuu myös muissa kuin kaupungin kiinteistöissä runsaasti vierakielisiä. Muun muassa Kurkimäessä, Meri-Rastilassa, Kallahdessa, Jakomäessä ja Myllypurossa kaupungin vuokrataloissa asuu vähemmän vieras- ja sekakielisiä asuntokuntia kuin muissa kiinteistöissä.

Helsingin kaupungilla on omistuksessaan 43 900 vuokra-asuntoa. Kaikista helsinkiläisistä niissä asuu 15 prosenttia eli yli 85 000 henkilöä.

Tiedot käyvät ilmi Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisusta. Kaupungin vuokra-asuntokantaa ja asukasrakennetta selvitettiin nyt ensimmäisen kerran laajasti tilastojen avulla.

Lähteet: YLE Helsinki