Neljä seikkaa selittää puolet sydänkohtausten vähentymisestä

Sydäntaudit ovat vähentyneet huomattavasti viimeisimpien vuosikymmenten kuluessa. Brittitutkijoiden mukaan positiivisesta kehityksestä ainakin puolet johtuu neljän keskeisen riskitekijän muutoksista.

terveys

Heidän European Heart Journal -lehdessä julkaisemansa tutkimuksen tulokset osoittavat tärkeimmäksi seikaksi LDL-kolesterolin pitoisuuksien pienenemisen sekä verenpaineen laskun. Yhdessä hyvän HDL-kolesterolin pitoisuuksien suurenemisen ja tupakoinnin vähentymisen kanssa nämä selittävät 56 prosenttia sydänkohtausten vähentymisestä.

Muutos olisi voinut olla suurempikin ellei ylipainoisuus olisi samaan aikaan yleistynyt. Tutkijoiden mukaan ylipainon lisääntyminen jarrutti kehitystä noin kymmenellä prosentilla. Ilman kolesterolin ja muiden riskitekijöiden suotuisaa kehitystä ylipainon yleistyminen todennäköisesti olisi lisännyt sydänkohtauksia, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimus perustui brittiläisen Whitehall II -tutkimuksen aineistoihin, jotka koostuvat 6 400 miehen ja 3 000 naisen seurantatiedoista vuosilta 1985 - 2004. Seurannan aikana uudet sydänkohtaukset vähenivät noin 6 prosenttia joka vuosi. Kaikkiaan sydänkohtausten ilmaantuvuus laski 74 prosenttia tässä potilasaineistossa.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim