Kanta-Hämeen keskussairaalassa hoidetaan vähemmän ja kalliimmalla kuin Forssassa

Kanta-Hämeen keskussairaalan toiminnan tehokkuus on laskenut, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, THL:n selvitys. Keskussairaalasta poiketen Forssan seudun erikoissairaanhoidossa tuottavuus on sen sijaan selvästi noussut.

keskussairaalat
Potilashuone Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa
Sairaalan vuodeosastoilla on kesällä aiempaa hiljaisempaa.Yle / Häme

THL:n mukaan Kanta-Hämeen keskussairaalan kustannukset ovat neljän vuoden aikana nousseet selvästi, mutta silti hoidon määrä on pysynyt ennallaan. Selvitys kattaa vuodet 2005-2009.

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä hoitotoimenpiteiden määrä on pysynyt samana, mutta kustannukset ovat selvästi laskeneet. Yhtymäjohtaja Markku Puro näkee tilanteeseen useita syitä.

- Tuotamme sellaisia palveluita, mitä Forssan seudun asukkaat tarvitsevat. Emme ole lähteneet tuotannon ehdoilla, vaan asiakkaan ja kuntalaisten ehdoilla. Toinen asia on se, että meilä perusterveydenhuollon ja erityissairaanhoidon integraatio on viety pitkälle ja alkaa nyt tuottaa hedelmää, koska on pystytty kaikki päällekkäisyydet poistamaan.

- Kolmanneksi me emme ole ottaneet mitään ulkopuolista laatujärjestelmää, vaan meillä on ollut jatkuva parantamisen ideologia, jossa toimintaa arvioidaan jatkuvasti kaikilta kanteilta. Neljänneksi varmasti se, että me olemme onnistuneet henkilöstöpolitiikassa, linjaa Markku Puro.

Lähteet: YLE Häme