Professoreilta kylmää kyytiä korkeimmalle oikeudelle

Lukuisat oikeustieteen professorit ovat pettyneitä korkeimman oikeuden tuoreisiin parkkisakkolinjauksiin. Nykyinen tilanne on kestämätön, ja ulos tästä sekavasta tilanteesta päästään vain uudella selkeällä lailla.

Professorit Matti Tolvanen, Tuomas Ojanen ja Olli Mäenpää. Kuva: Yle

Korkeimman oikeuden (KKO) kompurointi yksityisiä parkkisakkoja koskevassa päätöksenteossa ei saa YLE Uutisten haastattelemilta oikeustieteen professoreilta armoa.

Korkein oikeus pysyy näkemyksessään, jonka mukaan yksityinen pysäköinninvalvonta perustuu siviilioikeudelliseen sopimukseen. Valvontamaksu on vain sopimussakko.

Korkein oikeus ei suostu näkemään valvontamaksuja perustuslaillisena ongelmana, julkisen vallan käyttönä.

Kaikki haastattelemamme oikeusoppineet sanovat, että nykyinen oikeudellisen epävarmuuden tila voidaan poistaa vain uudella täsmälailla.

Tolvanen: Kamalinta on politikointi

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen sanoo suoraan, että korkein oikeus on parkkisakkoasiassa tehnyt tahallaan tai tahtomattaan myös politiikkaa.

- Ilman muuta kysymys on myös julkisen vallan privatisoinnista. Korkeimman oikeuden yksityistä pysäköinninvalvontaa suosiva linjaus on myös oikeuspoliittinen ja poliittinen kannanotto.

- Tiedän kyllä, että korkein oikeus kiistää tämän jyrkästi. Mutta kyllä tämä jo sitä on.

Ojanen: Mihin unohtui perustuslaki?

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen puolestaan ihmettelee sitä, kuinka vähälle huomiolle korkein oikeus on jättänyt Suomen perustuslain.

Miksi korkein oikeus on sitten siirtänyt perustuslain päätöksenteossaan sivuun?

- Pistämällä pään pensaaseen voi hetken kuvitella, että välttyy vaikeiden asioiden pohdinnalta.

- Näköjään tässä kävi kuitenkin toisin. On syntynyt keskustelu siitä, mikä on Suomen perustuslain asema tuomioistuimien ratkaisukäytännössä. Mikä on perustuslain painoarvo oikeudellisessa argumentaatiossa?

- Ainakin minä kuulun niihin, jotka ajattelevat, että Suomen perustuslain tulisi olla yhtä painava työkalu tuomioistuimen työkalupakissa kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen tai EU-oikeuden.

Mäenpää: KKO lainsäätäjän tontilla

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää on kollegojensa tavoin huolissaan siitä, että korkeimmalle oikeudelle on lipsunut eduskunnalle kuuluvaa valtaa.

- Privatisoinnista ja julkisten tehtävien ulkoistamisesta päätetään perustuslain mukaan eduskunnassa. Mielestäni se ei ole laisinkaan korkeimman oikeuden päätösvaltaan kuuluva asia.

Onko korkein oikeus ottanut lain omiin käsiinsä, kirjoittanut ratkaisuillaan omaa lakia?

- Korkein oikeus olisi voinut hieman tarkemmin lukea perustuslakia, Mäenpää muotoilee.