Kakslauttasen kaavamuutos valtuustolle

Sodankylän kunnanhallitus esittää Saariselän yleiskaavan Kakslauttasen osa-alueen muuttamista valtuuston hyväksyttäväksi. Asiasta päätettiin kokouksessa tiistaina.

maankäytön suunnittelu

Kakslauttasen lomakylä on toivonut matkailupalvelualueen laajentamista ja rakennusoikeuden korottamista. Tällä hetkellä paikalle saa rakentaa 800 kerrosneliömetriä. Lomakylä Kakslauttanen haluaisi rakentaa alueelle noin 5000 kerrosneliömetriä ohjelmapalvelu-, ravintola- ja myymälätiloja sekä noin 40 erillistä majoitusyksikköä.

Yleiskaavan muutoksen nähtävilläpito tuotti kuusi lausuntoa ja yhden muistutuksen. Lapin paliskunta ilmoitti jo ennakkolausunnoissa, että muutos häiritsee huomattavasti paliskunnan porojen kokoamista läheiseen erotusaitaan. Saamelaiskäräjien ennakkolausunnon mukaan kaavamuutos häiritsee poronhoitoa merkittävästi ja esittää että Sodankylän kunta järjestäisi asiassa neuvottelut saamelaiskäräjien kanssa.

Kaavoittaja teki kaavaehdotukseen korjauksia tarkentaen kaavamääräyksiä sekä tarkistaen alueiden rajauksia. Vuodepaikkamitoitus kasvoi 150:stä 200:aan RM1-korttelissa. RM2-korttelissa vuodepaikka on nyt 450 entisen 400 paikan sijaan. Maanomistaja on hyväksynyt muutokset.

Lähteet: YLE Lappi