1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely)

Rantojen kunnostuskohteiden selvitys alkaa Vanajavedellä

Hämeen ELY-keskus kartoittaa yhdessä Vanajavesikeskuksen kanssa kaikki Hämeenlinnassa Miemalanselältä Vanajanselälle ulottuvan yleissuunnittelualueen kunnostettavaksi ehdotetut kohteet.

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely)
Vanajaveden rantaa Hattulassa kesäkuussa 2010.
YLE / Markku Karvonen

Rantakunnostuskohteiden maastokartoitukset alkavat loppuviikosta Hämeenlinnassa Vanajavedellä.

Maastokäynneillä varmistetaan, että ehdotetuissa kohteissa havaitut haitat johtuvat ainakin osaksi säännöstelystä ja että kohteet ovat yleisessä käytössä olevaa vesialuetta. Kun nämä kriteerit täyttyvät, kohde voidaan ottaa mukaan yleissuunnitelmaan. Maastokäynnillä selvitetään myös muun muassa kohteiden vesikasvillisuus, kertoo hydrobiologi Heini-Marja Hulkko Hämeen ELY-keskuksesta.

- Saadaan selville mikä laji ja minkä tyyppinen laji kullakin kohteella sitä umpeen kasvamista aiheuttaa. Ja tämä vaikuttaa aika paljon mitä ja kuinka paljon siellä kannattaa tehdä sen vesien tilan parantamiseksi. Umpeenkasvua aiheuttavat tavallisimmin järviruoko ja tulokaslaji isosorsimo, joka on vallannut etenkin laskuojien suita ja rantaluhtia. Mitta sitten toisaalta voi olla että kelluslehtiset, eli ulpukka, jos sitä on paljon, tai uistinvita, nämä ovat varmaan sellaisia joita tullaan näkemään siellä, sanoo Hulkko.

Päijät-Hämeen puolella tehtiin 2000-luvun alussa rantakunnostusselvityksiä Päijänteellä, Ruotsalaisella ja Konnivedellä. Näillä vesistöillä rantoja on kunnostettu vuodesta 2004 lähtien.

Koska suunnittelutyön lähtökohtana ovat nimenomaan säännöstelyn aiheuttamat haitat (käytännössä umpeenkasvu tai eroosio), keskitytään kohteille ehdotettavien toimenpiteiden valinnassa vesistössä tehtäviin toimiin eikä yleissuunnitelmassa puututa esimerkiksi valuma-aluekunnostuksiin.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa yleissuunnittelua vetää Hämeen ELY-keskus. Tuloksena syntyy Vanajaveden rantojen kunnostuksen yleissuunnitelma, joka on osa Vanajaveden säännöstelyn haittojen torjumista. Suunnitelma valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä.

Lähteet: YLE Häme

Lue seuraavaksi