1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Pihtipudas

Pihtiputaalla vaalitaan luonnon monimuotoisuutta

Keski-Suomen ELY-keskus aloittaa yleissuunnitelman maatalousalueiden luonnon monimuotoisuudesta. Ensimmäisenä tehdään maastotöistä Elämäjärven, Saanijärven ja Liitonjoen alueilla heinäkuussa.

Suunnittelussa huomioidaan erityisesti vesiensuojelun kannalta tärkeät suojavyöhykkeet ja kosteikot. Vesien suojelu on erityisen tärkeää, koska alueen vesistöjen ekologinen tila on luokiteltu vain tyydyttäväksi.

Lisäksi alueelta etsitään luonnon monimuotoisuuskohteita, joita ovat muun muassa niityt, metsälaitumet ja hakamaat.

Yleissuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla maataloustuottajat ja vaikkapa kyläseurat voivat osaltaan parantaa luonnon monimuotoisuutta. Maataloustuottajille osallistuminen hankkeeseen on vapaaehtoista ja he voivat saada tukea monimuotoisuuskohteiden perustamiseen.

Yleissuunnitelma valmistuu loppuvuodesta ja sen rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.