Åbo Akademin energiatekniikan professuuri Vaasaan

Åbo Akademi saa energiatekniikan lahjoitusprofessuurin, joka sijoitetaan Vaasan yksikköön. Vaasassa voi ensi syksystä alkaen opiskella energiatekniikan diplomi-insinööriksi.

Vaasa
Åbo Akademin Vaasan yksikkö.
Jarkko Heikkinen / Yle

Joukko vaasalaisia säätiöitä ja yhteisöjä lahjoittaa Åbo Akademin kemiantekniikan laitokselle energiatekniikan viisivuotisen professuurin. Professuuri sijoitetaan Åbo Akademin Vaasan yksikköön. Åbo Akademin kemiantekniikan laitos aloittaa syksyllä 2011 energiatekniikan diplomi-insinöörikoulutuksen Vaasassa yhteistyössä ammattikorkeakoulu Novian kanssa.

Vaasan alueella on Pohjoismaiden suurin keskittymä energia-alan yrityksiä. Perusedellytys yritysten kilpailukyvyn säilyttämiselle ja pätevän työvoiman saannille on se, että alueella on alan koulutusta ja että yrityksillä on hyvät yhteydet tutkimusryhmiin. Nopea, tieteellisiin tuloksiin perustuva tuotekehitys tukee yritysten kasvua.

Professuuriin varoja lahjoittaneet yhteisöt ovat Högskolestiftelsen i Österbotten, Vaasan Aktiasäätiö, Harry Schaumanin säätiö ja Svensk-Österbottniska Samfundet. Professuurin haltija kantaa päävastuuta Vaasassa aloitettavasta energiatekniikkalinjasta.

Paitsi energiateollisuutta, lahjoittajat haluavat tukea myös Åbo Akademin toimintaa Vaasassa. Åbo Akademin hallituksen puheenjohtaja Martin Granholm haluaa lisäksi laajentaa yhteistyötä Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa tulevaisuuden kannalta tärkeällä energiatekniikan alalla.

Lähteet: YLE Pohjanmaa