Kokkola kohentaa Perhonjoen kuntoa

Perhonjoen alaosan happamuuden hallintaan tähtäävä työ jatkuu. Hankkeen eteneminen sai sinetin, kun Kokkolan kaupunki hyväksyi maanantaina rahoitusosuutensa, eli 35 000 euroa. Seuraavien vuosien aikana tarkastellaan erityisesti metsäojituksia.

Perhonjoki
Kuvassa on koskipaikka Perhonjoessa.
Vesienhoidon suunnitelman tavoitteena on hyvän ekologisen tilan saavuttaminen Perhonjoen alaosalla.YLE / Aki Kopsala

Pohjanlahden rannikkoseutu on luontaisesti hapanta savimaata. Pohjalaispeltojen tai turvemaiden alla, noin metrin syvyydessä pH saattaa herkästi laskea jopa alle kolmen. Perhonjokeen hapanta päästöä tuovan Hömossdiketin valuma-alue on pääosin metsätalousmaata, jonne aiotaan parin vuoden sisällä tehdä satoja kilometrejä ojituksia.

Perhonjoen happamuutta pyritäänkin seuraavaksi vähentämään puuttumalla metsämaiden ojituksiin. EU-rahan avulla paikannetaan mittauksin valuma-alueen pahimmat ongelmakohteet, niin sanotut savilinssit, kertoo Kokkolan ympäristösihteeri Juhani Hannila.

- Kun meillä on hyvä kartoitus olemassa, nämä voidaan huomioida jo metsäsuunnittelussa. Pahimmat paikat on mahdollista kiertää tai putkittaa, toisaalta ne voidaan jättää vaikka kokonaan ojittamatta. On olemassa sekin mahdollisuus, että kaivetaan vähän matalampia ja leveämpiä ojia, ja vähän tiheämpään, jolloin ei tarvitse mennä sinne sulfidisavi-kerrokseen.

EU-hankkeena toteutettava happamien valuma-alueiden kartoitus kestää kolmisen vuotta, ja se maksaa 255 000 euroa. Kokkolan kaupunki sijoittaa hankkeeseen 35 000 euroa ja Perhonjokirahasto 15 000 tuhatta euroa.

Lähteet: YLE Keski-Pohjanmaa