1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Pälkäne

Sunnuntaista asti kytenyt tuli pääsi irti Pälkäneellä

Ilmeisesti sunnuntaista asti kyteneestä nuotiosta syttyi tänään tulipalo Pälkäneellä. Palo tuhosi ulkorakennuksen ja grillikatoksen. Pelastuslaitos muistuttaa, että nuotiot pitää kuivalla ja kuumalla säällä muistaa sammuttaa huolella. Myös uusi pelastuslaki velvoittaa avotulen tekijää.

Pälkäne
Nuotio palaa.
Yle

PälkäneAvotuloksi määritellään nuotion lisäksi myös esimerkiksi kertakäyttögrilli. Kaikki suoraan maahan asetettavat helposti kaatuvat grillit ja muut tulisijat määritellään avotuleksi perjantaina voimaan tulevassa pelastuslaissa.

Lain mukaan avotulen tekijän on huolehdittava myös riittävistä varotoimista, jos tulipalon tai muun onnettomuuden vaara lisääntyy. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi nuotion vieressä kannattaa olla vesisanko tai muita sammutusvälineitä.

Riittävät varotoimet riippuvat täysin siitä millaisesta avotulesta on kyse ja millaisessa ympäristössä sitä poltetaan, muistuttaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen. Jos esimerkiksi tekee tulet metsässä, kannattaa nuotion ympäriltä poistaa aluskasvillisuutta. Muutoin tuli saattaa jäädä kytemään kavalasti esimerkiksi sammaleen alle.

Suurista tulista on ilmoitettava

Pirkanmaan pelastuslaitokselta muistutetaan myös, ettei avotulta saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on kielletty metsään tai sen välittömään läheisyyteen. Avotulta ei saa sytyttää silloinkaan, kun olosuhteet ovat kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia sellaiset, että tulipalon vaara on ilmeinen.

Aikaisemmin suuremmista tulista ei ole tarvinnut ilmoittaa pelastuslaitoksille, mutta heinäkuun alusta sekin muuttuu. Uusi laki edellyttää, että kulotuksesta tai muusta tulenkäytöstä, josta muodostuu merkittävästi savua, tehdään ilmoitus pelastuslaitokselle. Pirkanmaalla ilmoituksen voi tehdä Tampereen aluepelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskukseen, puhelin 03 565 612.

Lähteet: YLE Tampere

Lue seuraavaksi