1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Hyvinkää

Uusien lastensuojelulaitosten perustamisella kova kiire

Hyvinkää ja Nurmijärvi perustavat kiireessä omia lastensuojelulaitoksia. Toiminta Nurmijärven, Hyvinkään ja Vihdin yhteisessä Nikinharjun lastenkodissa on loppumassa mahdollisesti jo vuoden päästä. Suunnitelmat korvaavien vastaanotto- ja arviointiyksiköiden rakentamiseksi ovat kuitenkin vielä pahasti kesken.

Kuva: YLE

Nikinharjun lastenkodin rakennukset ovat päässet huonokuntoisiksi eivätkä enää sovellu tarkoitukseensa. Tilojen korvaamisesta uudisrakennuksella ei kuitenkaan päästy kuntayhtymässä sopuun.

Nikinharjun lakkauttamiseen vaikuttaa myös Hyvinkään halu järjestää lastensuojelupalvelut tulevaisuudessa kaupungin omana toimintana, sanoo sosiaalipalveluiden johtaja Saila Nummikoski.

- Hyvinkää on voimakkaasti lisännyt perhehoidon osuutta eli lasten sijaishuoltoa on siirretty pois laitoksista perhehoitoon ja se on osaltaan johtanut siihen, että meillä ei ole ollut Nikinharjuun sijoitettavia lapsia.

Uudet palvelut saatava pystyyn vauhdilla

Tieto lakkauttamisesta on saanut Nikinharjun henkilökunnan hakeutumaan muihin töihin, minkä vuoksi toiminta alkaa yskiä jo ennen päätepisteeksi kavailtua vuoden 2012 loppua.

Kuntayhtymä joutuu todennäköisesti lopettamaan avaopalveluita osin jo ensi kesänä, jolloin alkaa myös kaikkien muiden toimintojen alasajo.

Kunnissa onkin alettu suunnitella pikavauhdilla omien vastaanotto- ja arviointilaitosten perustamista.

Nurmijärvellä uuden perhetukikeskuksen paikaksi on kaavailtu Kiljavan sairaala-aluetta, kertoo kunnanjohtaja Kimmo Behm.

- On luultavaa, että kiirettä tulee, sillä saneerauksen suunnittelu ja kilpailuttaminen vaatii noin puoli vuotta ja saneeraus sen vuoden, mitä tässä on mahdollista käyttää aikaa.

Hyvinkäällä mahdollisia paikkoja uudelle laitokselle ovat Nikinharjuun sijoitettava uudisrakennus tai lakkautettu Palopuron koulu, sanoo Nummikoski.

- Aikataulu on tiukka, eli kaupungin pitäisi pystyä tekemään päätökset välittömästi, jotta pystytään turvaamaan lasten ja nuorten hoito omassa kotikaupungissa. Mutta todennäköisesti näyttää siltä, että ei ehditä, jos Nikinharjun toiminta lakkaa jo kesällä 2012.

Lastensuojelun tarve kasvaa jatkuvasti

Väliaikana palvelut joudutaan luultavasti ostamaan yksityisiltä yrityksiltä.

Sijoitettuja lapsia on Hyvinkäällä runsaat sata, Nurmijärvellä noin 80. Palveluiden tarve ei kummassakaan kunnassa ole laskussa, sanoo Nummikoski.

- Me olemme radanvarren kaupunki, jossa on paljon pieniä vuokra-asuntoja, yksinhuoltajia, ehkä matala tulotaso. Se usein johtaa tähän isoon lastensuojelutarpeeseen.

- On tällä hetkellä nähtävissä selvästi, että näiden palveluiden kysyntä tulee tulevaisuudessa kasvamaan, toteaa myös Behm.

Yhteistyötä ei kokonaan ole kuopattu. Nurmijärven uusi perhetukikeskus haluaisi tarjota palveluita myös muille kunnille, ja Hyvinkää on kiinnostunut ostamaan osan palveluistaan sieltä.