Suomi tiukentaa kansanedustajien lahjusrikossäännöksiä

Suomi tiukentaa lokakuussa kansanedustajia koskevia lahjusrikossäännöksiä. Suomi on antanut Euroopan neuvoston korruption vastaiselle toimielimelle GRECO:lle raportin jatkotoimistaan, joilla puoluerahoituksen avoimuutta ja lahjonnan kriminalisointia koskevia suosituksia toteutetaan.

Kotimaa

GRECO antoi toimenpidesuositukset Suomelle joulukuussa 2007. Suomi raportoi toimistaan ensimmäisen kerran vuonna 2009, jolloin voimassa olivat jo vaaliehdokkaiden rahoitusta koskevat uudistukset.

Syyskuussa 2010 astuivat voimaan uudistukset puoluerahoituksen ja valvonnan riippumattomuuden vahvistamiseksi.

Nyt myös lahjonnan kriminalisointia koskevat suositukset ovat toteutumassa. Lokakuun 2011 alussa tulee voimaan uudistus, jolla tiukennetaan kansanedustajia koskevia lahjusrikossäännöksiä sekä kovennetaan rangaistuksia elinkeinoelämän lahjusrikoksista.

Lähteet: YLE Uutiset