Sierilän voimalaitoksesta 50 valitusta

Sierilän voimalaitospäätöksestä on jätetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle tasan 50 valitusta määräaikaan mennessä. Sierilän voimalaitosluvasta on voinut valittaa kesäkuun 30. päivään eli torstaihin saakka.

aluehallintovirastot
Kemijoen Tikkasenkari
Kemijoen Tikkasenkari jäisi Sierilän voimalaitoksen altaan alle.Reino Kurkela / Lapin ympäristökeskus

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölakimies Anna-Maria Juntunen kertoo, että valitusten määrä voi vielä kasvaa, kun aluehallintoviraston pääkirjaamon puolelle tulleet valitukset saadaan käsittelyyn.

Valittaneista 43 on yksityishenkilöitä. Yhden valituksen takana voi olla useita henkilöitä.

Lisäksi aluehallintovirastoon tuli seitsemän muuta valitusta. Valituksen ovat tehneet Kemijoki Oy, Lapin Ely-keskuksen kalatalousviranomainen, Viirin kyläyhdistys, Lapin luonnonsuojelupiiri, Keski-Kemijoen kalastusalue, Liedakkalan osakaskunta sekä Kosken, Rovaniemen ja Viirin osakaskunnat.

Juntusen mukaan useissa valituksissa vaaditaan Sierilän voimalaitoksen lupapäätöksen kumoamista. Yksityishenkilöiden valitukset koskevat pääosin korvauskysymyksiä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi toukokuussa Kemijoki Oy:lle luvan Sierilän voimalaitoksen rakentamiseen Rovaniemelle. Virasto ei kuitenkaan antanut yhtiölle lupaa aloittaa rakentamistöitä.

Vaasan hallinto-oikeus käsittelee valitukset.

Lähteet: YLE Lappi