SaloFood-merkki auttaa löytämään lähiruuan

Lähiruuan toivotaan luovan uusia työpaikkoja rakennemuutoksesta kärsivässä Salossa. Lähellä tuotetun ruuan kysyntä on tutkimusten mukaan kasvamassa, ja Salossa tämä nähdäänkin mahdollisuutena. Osa lähiruokatuottajista käyttää nyt SaloFood-merkkiä. Tällä halutaan lisätä lähiruuan näkyvyyttä ja helppoa löydettävyyttä.

Kuva: YLE / Kimmo Gustafsson

Sitran mukaan vuoteen 2015 mennessä lähiruokamarkkinoiden uskotaan olevan 100 -200 miljoonaa euroa, kun se nyt on noin 80 miljoonaa euroa. Rakennemuutoksesta kärsivällä Salon seudulla tässä kasvussa nähtiin mahdollisuus, kertoo Yrityssalon yritysasiamies Riikka Nurmi

- Tavoitteena on saada uutta kasvua pk-yrityksiin ja saada työpanosta jäämään alueelle. Myös ihmisten työllistäminen on tähtäimessä.

Yrityssalo aloitti lokakuussa tekemään yhteistyötä Salon ja Someron alueen ruokatuottajien kanssa. Tuottajien tietoja kerätään nähtäville nettiin. Myös heidän tuotteidensa tietä isojen kauppojen hyllyihin silotetaan.

Samalla kyydillä

Pienten tuottajien voi olla vaikea päästä kauppojen hyllyille. Yhdeksi haasteeksi on koettu tavaran toimittaminen. Se on jäänyt usein tuottajien itsensä harteille.

Nyt verkottuneet lähituottajat ovat saaneet tuotteilleen Yrityssalon koordinoimana yhteisen kuljetuksen kauppoihin. Tämä säästää tuottajien kustannuksia ja helpottaa asiointia kaupan kanssa. Kaupathan haluavat usein tuotteensa keskitetysti yhdeltä toimittajalta.

Koukku tarvitaan

Moni haluaisi ostaa lähiruokaa, mutta hinta nousee usein ostopäätöksen ratkaisevaksi tekijäksi. Luomuna tai lähiruokana tuotettu ruoka on vielä kalliimpaa. Syinä ovat muun muassa pienet tuontomäärät. Hintoihin ei Yrityssalon projekti suoraan vaikuta.

Kaupan kannalta lähiruoka on vielä pientä bisnestä, mutta imagon lisäksi potentiaalia kyllä nähdään. Tosin pelkkä lähiruuan nimi ei välttämättä enää riitä, kertoo Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n toimialajohtaja Heikki Vottonen.

- Pitää olla jotakin, millä erottuu muista tuotteista. Joko maku, nimi tai pakkaus.

Jatko auki

Nyt heinäkuussa Yrityssalon SaloFoodissa mukana olevat tuotteet ovat saaneet erityisen merkin pakkausten kylkeen. Näitä tuotteita on tällä hetkellä neljässä S-ketjun kaupassa Salossa. Tuloksia menekistä saataneen syksyllä.

SaloFood-hankkeella on Euroopan sosiaalirahaston rahoitus ensi vuoden loppuun. Sen jälkeen tilanne on auki, mutta yritysasiamies Riikka Nurmi uskoo jatkoon.

- Onko se sitten yrittäjien omaa osuuskuntatoimintaa vai etsitäänkö lisärahaa. Tarkoitus on kuitenkin jatkaa jossain muodossa myös vuoden 2012 jälkeen.