Merimetsojen pesiä tuhottu - osassa poikasia

Merimetson pesiä on hävitetty laittomasti Kustavissa, Länsi-Turunmaalla ja Luvialla. Tuhottuja pesiä on satoja ja osassa oli jo kuoriutuneita poikasia. Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt tuhoamisista tutkintapyynnöt Satakunnan ja Varsinais-Suomen poliisille.

merimetsot (suku)
Merimetso.
YLE / Dmitri Volgin

Kustavin Klupissa, Länsi-Turunmaan Stengrundetilla ja Luvian Turvaskalliolla on tuhottu laittomasti noin 700 merimetson pesää. Munia merimetson pesässä on keskimäärin 3 - 4, joten kyse on mittavasta hävittämisestä. Ympäristöministeriön mukaan merimetsoyksilön ohjeellinen arvo on 235 euroa.

Tuhoamisen havaitsivat Suomen ympäristökeskuksen merimetsolaskentoja tekevät henkilöt viime viikon perjantaina ja ja tämän viikon maanantaina. Heidän mukaansa ainakin Kustavin Klupilla osa munista oli jo kuoriutunut ennen pesien hävittämistä.

Kluppi kuuluu Natura 2000 -verkostoon, ja on osa yksityistä suojelualuetta. Luodon rauhoitusmääräysten mukaan alueella on kielletty muun muassa selkärankaisten eläinten tappaminen, häiritseminen ja pesien vahingoittaminen sekä maihinnousu ja liikkuminen 1.3. - 1.8. välisenä aikana.

Rajavartiolaitos tarkkailee luontoa

Rajavartiolaitos valvoo muiden tarkastuskäyntien yhteydessä myös luonnonsuojeluun liittyviä päätöksiä. Susiluodon merivartioasemalta oli mahdollisesti vielä juhannusviikolla käyty Klupilla, mutta normaalista poikkeavaa ei tuolloin ollut havaittu. Luvian Turvaskalliolla olevan riistakameran kuvien mukaan tuhotyö on tapahtunut 26.6. aamulla. Länsi-Turunmaan Stengrundetilla pesinnän on viimeksi todettu olevan käynnissä 27.5., jolloin osa pesistä oli vielä ilman munia.

Kustavin vesialueelle myönnettiin keväällä 2011 lupa ampua tutkimuksellisiin tarkoituksiin 40 merimetsoa kalanpyydysten lähettyviltä 20.8. alkaen sekä lupa hätyytellä ilmaan ampumalla kalankasvatushäkkien lähettyvillä olevia merimetsoja. Klupin merimetsoyhdyskunnan pesinnän häirintään lupaa ei myönnetty. Myös Stengrundetin läheisyydestä haettiin lupaa merimetsojen pesinnän häirintään. Lupaa ei kuitenkaan myönnetty. Luvian alueelta ei ole tullut hakemuksia merimetsojen häirintään.

Lähteet: YLE Turku