Jätevesiasetuksen valvonta hankalaa

Maaliskuussa voimaan astuneen jätevesiasetuksen valvonta voi osoittautua mahdottomaksi viranomaisille. Esimerkiksi Kuopiossa, valvonnasta vastaavia ympäristösuojeluviranomaisia on vain kaksi. Kuntaliitosten myötä valvottava alue on laajentunut myös Vehmersalmelle ja Karttulaan.

jäteveden käsittely
Mies ottaa vesinäytettä jätevesikaivosta.
YLE

- Viranomaisten on tietysti aivan mahdotonta kulkea kiinteistöltä toiselle tarkastamassa. Se on selvää, että resursseja meillä ei siihen ole. Voimme kuitenkin tehdä alueellisia tarkastuksia esimerkiksi ranta- ja pohjavesialueille, Kuopion kaupungin ympäristötarkastaja Pirjo Tarvainen kertoo.

Laki velvoittaa puhdistamaan viemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen talousjätevedet.

Epäselvää lain asetusten uudistuksessa monelle haja-asutusalueen asukkaalle on kuitenkin ollut se, kuinka vaatimukset tietystä puhdistustasosta tulisi toteuttaa. Myös koituvat kustannukset ovat askarruttaneet.

- Keskustelu on hiukan rauhoittunut, mutta yhä puhelinsoittoja kuitenkin tulee. Tämä uusi asetus on vaatimustasoltaan aiempaa lievempi, ja onneksi kustannukset asukkaalle ovat myös pienemmät, ympäristötarkastaja Pirjo Tarvainen toteaa.

Siirtymäaikaa jäljellä

Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä, jätevesiasetuksen mukaisten muutosten tulisi olla valmiina viimeistään neljän vuoden kuluttua. Uudisrakentamista asetus on velvoittanut maaliskuusta lähtien.

Asetuksen noudattamisvelvollisuuden suhteen on kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi taloudet, joissa jäteveden puhdistusjärjestelmän rakentaminen aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia, voivat saada lykkäyksen viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Lykkäys on kuitenkin haettava kunnan ympäristöviranomaiselta määräajan umpeutumisen jälkeen aina uudelleen.

Myös yli 68- vuotiaat kiinteistössä vakituisesti asuvat ovat lain ulkopuolella.

- Siirtymäaikaa on vielä niin paljon jäljellä, että mahdollisista lakia noudattamatta jättävien sanktioista on vielä vaikea sanoa. Korostaisin kuitenkin jokaisen omaa vastuuta ympäristön pilaantumisen estämisestä, se on jokaisen oma asia, Kuopion kaupungin ympäristötarkastaja Pirjo Tarvainen päättää.

Lähteet: YLE Savo