1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Urpo Lahtisen lesken tuomio pysyy

Korkein oikeus on hylännyt tamperelaisen lehtikustantajan Urpo Lahtisen lesken Maija-Liisa Lahtisen tuomion purkamista koskevan hakemuksen. Hakemus koski Helsingin hovioikeuden tuomiota, jolla Lahtinen tuomittiin törkeästä kavalluksesta kahden vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeusrangaistukseen sekä suorittamaan puolisonsa kuolinpesälle vahingonkorvauksena runsaat viisi miljoonaa euroa.

Kuva: YLE

Lahtinen perusteli hakemustaan sillä, että jutussa todistajana kuultu Pekka Paavola oli tuomittu perättömästä lausumasta, jonka voitiin otaksua vaikuttaneen hovioikeudessa annettuun tuomioon.

KKO kuitenkin katsoi, ettei perättömän lausuman voitu otaksua vaikuttaneen hovioikeuden tuomion lopputulokseen eikä tuomion purkamiseen ollut siksi edellytyksiä. Paavolan perättömiksi osoitetut lausumat eivät koskeneet niitä seikkoja, joiden perusteella käräjä- ja hovioikeus olivat katsoneet, ettei Urpo Lahtinen ollut lahjoittanut varoja puolisolleen.

Kiistan kohteena olleita varoja oli siirretty ulkomaiselle tilille, joka oli avattu Maija-Liisa Lahtisen nimiin. Urpo Lahtisella oli siihen kuitenkin käyttöoikeus. Oikeudenkäynnissä oli muulla tavoin selvitetty kyseisen tilin omistusta ja käyttöoikeutta koskevat pankin kirjaukset, vaikka Pekka Paavolan kertomus tilin avaamisesta olikin ollut epämääräisempi kuin hänen todelliset tietonsa olisivat edellyttäneet.

Korkein oikeus äänesti päätöksestä. Viidestä jäsenestä kaksi olisi purkanut tuomion ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi.