Alholmens Kraftin jätteenpolttolupa uuteen käsittelyyn

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Alholmens Kraftin kiinteän jätteen polttolaitoksen arinakatilalle myönnetyn ympäristöluvan. Oikeus on palauttanut asian takaisin ympäristöviranomaisten käsittelyyn. Yhtiön suunnittelee yhdyskuntajätetta polttavaa laitosta Pietarsaareen.

Alholmens kraft
YLE / Kalle Niskala

Hallinto-oikeuden mukaan toiminnasta voisi aiheutua merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Etenkin elohopean, kadmiumin ja dioksiinin päästöt olisivat hakemuksen mukaisessa toiminnassa haitallisia.

Hakijan olisi pitänyt hallinto-oikeuden mukaan esittää, miten jätteenpolttolaitoksen päästöt vaikuttavart ympäristöön yhdessä rinnakkaispolttolaitosten päästöjen kanssa. Se kaipasi myös selvitystä mahdollisen ongelmajätteen käsittelystä.

Hallinto-oikeus palauttaa asian Länsi- ja Sisä-suomen aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Alholman teollisuusalueelle suunnitellussa jätteenpolttolaitoksessa on tarkoitus polttaa sekalaista yhdyskuntajätettä 125 000 tonnia vuodessa.

Lähteet: YLE Keski-Pohjanmaa