Kasitielle leveä keskikaista

Valtatie kahdeksalla kokeillaan tavallista näkyvämpää tiemerkintää. Tien keskikohta merkitään kaksinkertaisella viivalla ja reunaviivan yhteyteen järsitään täristävät merkinnät.

Tie- ja katumerkinnät

Leveällä keskialueella pyritään parantamaan tien liikenneturvallisuutta antamalla kujettajalle lisää havainnointi- ja toiminta-aikaa vaaratilanteissa. Leveä keskialue kasvattaa vastakkaisiin suuntiin ajavien ajoneuvojen etäisyyksiä.

Täristävillä tiemerkinnöillä taas pyritään vähentämään kuljettajan tarkkaavaisuudesta aiheutuvia onnettomuuksia.

Merkinnät tehdään ensi maanantaina alkavan päällystystyön yhteydessä. Kasitietä päällystetään 11 kilometrin matka välillä Laitila - Varhokylä. Tielläliikkujien on syytä varautua liikenteen hidastumiseen.

Leveän keskialueen tiemerkintä on kokeilu, josta odotetaan positiivisten tulosten varmistumista ennen kuin menetelmä otetaan laajemmin käyttöön. Kokeilu on toteutettu jo aiemmin valtatiellä 23 Söörmarkku - Noormarkku -välillä ja tulokset ovat olleet positiivisia.

Varsinais-Suomen ELY -keskus kertoo, että tulosten perusteella leveän keskialueen tiemerkinnällä voidaan todennäköisesti estää tai lieventää kohtaamisonnettomuuksia. Valtatiellä 23 on myös toteutettu tielläliikkujien haastatteluja, ja kuljettavat suhtautuivat myönteisesti uuteen merkintätapaan.

Sitä pidettiin selkeänä ja hyödyllisenä liikenneturvallisuuden kannalta eikä sen tulkinta aiheuttanut ongelmia.

Lähteet: YLE Turku