Vanhusten palvelumaksut aiotaan yhtenäistää

Vanhusten palveluasumisen hinnoittelu aiotaan yhtenäistää. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan esitystä, jonka mukaan palvelumaksut määräytyisivät tulojen mukaan ja käytäntö olisi sama koko maassa. Samalla pitäisi taata, ettei yksikään vanhus jää ilman omaa käyttörahaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan hoitoalalle tarvitaan 120 000 uutta työntekijää vuoteen 2020 mennessä. Kuva: YLE

Nykyvalikoimassa on muun muassa palveluasumista ja tehostettua palveluasumista, vanhustentaloja, vanhainkoteja, ryhmäkoteja ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon osastoja.

Lisäksi paikasta riippuen kyse on laitoshoidosta tai avohoidosta. Laitoshoidossa on jo yhtenäinen maksukäytäntö koko maassa aivan kuin lasten päivähoidossa.

Vertailu vaikeaa

Palveluasumisen hinnoittelu on sen sijaan yhtä moninaista kuin on kuntiakin. Kuntien sisällä maksut voivat vaihdella muun muassa rakennusten iästä ja palvelujen määrästä riippuen.

Nykymallin mukaan jokaisella palvelulla on oma hintansa ja hinnat määritellään jokaisessa kunnassa itse. Vuokra, ruoka, hoitomaksu, pyykkimaksu, siivousmaksu, silitysmaksu, lääkemaksu ja muut tukipalvelumaksut tekevät käytännön niin sekavaksi, ettei maksuja voi edes oikein vertailla.

Esimerkiksi kohtuuhintaisessa Joensuussa palvelutaloyksiön vuokrat ovat 300–400 euroa kuukaudessa, ruoka maksaa hiukan yli 500 euroa ja palvelumaksu vaihtelee 300 eurosta useampiin satoihin euroihin.

Joensuun asumispalvelun päällikkö laskeskelee, että hyvällä 1 500 euron bruttoeläkkeellä yksiö, ruoka ja hoitomaksu ovat vähintään 1 300 euroa kuukaudessa. Laskuista puuttuvat vielä esimerkiksi lääkkeet ja vaikkapa parturissa käynti.

- Kun tuosta eläkkeestä maksetaan vielä verot, niin rahat eivät riitä. Ja useimmat eivät edes saa tuollaista eläkettä, pohtii Keijo Parikka.

Mikään laki ei määrää, että palveluasujalle pitäisi jäädä käteisvaroja. Vanhainkodissa asuville taas on laissa turvattu vähintään sadan euron käyttöraha.

Aikataulu on auki

Nyt sosiaali- ja terveysministeriössä tehdään mallia siitä, miten palveluasumisen maksut saadaan yhtenäisiksi. Samalla pitäisi taata, että jokaiselle jää jotakin myös omaan käyttöön.

Hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan palvelumaksut yhtenäistetään. Aikataulua tälle yhdenvertaisuutta hakevalle hankkeelle ei kuitenkaan ole. Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen Eija Koivurannan mukaan kaikki riippuu peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonista (sd.).

Monien mielestä vasta yhtenäiset maksut mahdollistavat kunnolla myös uuden kotikuntalain toteutumisen. Kotikuntalaki takaa hoitoa tai esimerkiksi palveluasumista tarvitsevalle vanhukselle muutto-oikeuden kunnasta toiseen.