Palaneen harkkotehtaan lähijoet tutkitaan ympäristövahingon varalta

Hausjärvellä Nahkurinojasta ja Puujoesta on perjantaina otettu uusia haitta-ainenäytteitä. Joet virtaavat Oitissa viime viikonloppuna palossa tuhoutuneen leca-harkkotehtaan läheltä. Aiemmin viikolla otetuista näytteistä ilmeni, että tehdasalueen pumppukaivossa oli muun muassa syanidia ja aromaattisia hiilivety-yhdisteitä.

Oitti
palanut tehdasrakennus, palokunta töissä nostoautolla
Pelastuslaitos joutui irrottamaan rakenteita nostoauton avulla.YLE / Miki Wallenius

Saint-Gobain Weberin turvallisuuspäällikkö Satu Räty ei aiempien näytteiden pohjalta pidä kuitenkaan esimerkiksi uimista Puujoessa tällä hetkellä haitta-aineiden vuoksi vaarallisena.

- Tällä hetkellä se tuntuu epätodennäköiseltä. Yhdisteet on pääosin hajoavia, ja ne ehtivät hajoamaan matkalla, jos ne sinne asti päätyvät.

- Laimenemista tapahtuu, pitoisuudet ovat hyvinkin paljon pienempiä siellä asti, mitä ne ovat tässä tehtaan vieressä olleet.

Eli esimerkiksi uiminen Puujoessa ei tällä hetkellä sinun mielestäsi ole vaarallista?

- Ei minun mielestäni, sanoo Räty.

Palo alkoi pyöräkuormaajasta

Poliisin tutkimuksissa syttymissyystä ei löytynyt sataprosenttista varmuutta, mutta Rädyn mukaan palo sai alkunsa todennäköisesti pyöräkuormaajasta. Poliisin lopullista tutkimusraporttia ei ole vielä julkaistu.

- Mitään räjähdykseen viittaavaa ei löytynyt tutkimuksissa. Tutkijat arvelivat, että räjähdysäänet ovat kuuluneet pyöräkuormaajien renkaista, kun ne ovat kuumuudessa räjähtäneet, kertoo Räty.

Mittauksia tehdään lisää

Tehtaan vieressä sijaitsevasta pumppauskaivosta havaittiin aiemmin viikolla otetuissa näytteissä jonkin verran haitta-ainepitoisuuksia, missä talousveden raja-arvot ylittyivät.

- Me teimme molemmin puolin tehdasta mittaukset myös pohjavedestä ja siinä ei ollut haitta-aineita, Räty kertoo.

Perjantaina 15. heinäkuuta on Oitissa otettu uusia näytteitä.

- Torstaina tiedotustilaisuudessa tuli ilmi, että olisi tarpeen tietää, onko Nahkurinojaan ja Puujokeen kulkeutunut näitä aineita. Samoin pumppauskaivosta otetaan uusi näyte, että nähdään ovatko pitoisuudet muuttuneet.

Uusien näytteiden tuloksia on käytettävissä ensi viikolla.

Vahingot korvataan

Mahdolliset asukkaille aiheutuneet vahingot korvataan "ilman muuta", sanoo Räty.

- Vakuutusyhtiömme edustaja suosittelee, että asukkaat käyttäisivät ensisijaisesti omaa kotivakuutustaan. Näin korvaukset saa todennäköisesti nopeammin ja omavastuuosuudet korvaa Weber. Jos ei ole kotivakuutusta tai vahinko jää alle omavastuuosuuden, niin Weberille pitää hoitaa dokumentit korvattavista kohteista ja korvaussummista, hän kertoo.

Palaneen tehtaan purkamista on jo osittain tehty pelastuslaitoksen kanssa sammutustöiden yhteydessä.

- Perjantaina neuvotellaan purku-urakoitsijan kanssa, että he pääsevät sitten työntekoon, kertoo Räty.

Lähteet: YLE Häme