Laivaliikenteen energiatehokkuus kohenee

Uusien laivojen polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä rajoitetaan jatkossa entistä enemmän. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi perjantaina uudet säännöt, jotka tulevat voimaan vuonna 2013.

talous

Polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen lisäksi uusille laivoille määritellään jatkossa energiatehokkuutta mittaava indeksiarvo. Indeksiarvon avulla laivojen energiatehokkuutta on helpompi seurata.

Suomi sai neuvotteluissa läpi ehdotuksensa jäävahvistettujen laivojen erityisominaisuuksien huomioimisesta. Jäävahvistetuille aluksille sallitaan jatkossakin suurempi koneteho kuin avovedessä purjehtiville laivoille.

Itämeren matkustajalaivat eivät enää saa päästää käsittelemätöntä käymäläjätettä mereen. Tällä säännöllä pyritään kohentamaan pahasti rehevöityneen Itämeren tilaa.

Nyt hyväksytyt säännöt tulevat voimaan vuonna 2013. Säännöt koskevat vain uusia laivoja. Uudet säännöt liitetään osaksi laivojen saasteita rajoittavan MARPOL-yleissopimuksen ilmansuojeluliitettä.

Samaiseen ilmansuojeluliitteeseen liittyen EU:n komissio antoi perjantaina muutosesityksen laivojen rikkipäästöistä. Esityksessä vaaditaan Itämerellä kulkevien alusten polttoaineen rikkipitoisuuden alentamista 0,1 prosenttiin nykyisestä 1,5 prosentista.

Suomi on vastustanut rikkirajoitusten kiristämistä, koska sen pelätään heikentävän Suomen laivaliikenteen kilpailukykyä.

Lähteet: YLE Uutiset