Ongelmat stressitesteissä voivat kasvattaa EU-tukipakettien kokoa

Eurooppalaisten pankkien stressitestien tulokset julkistetaan tänään. Vaikka suomalaispankeille ei stressitesteistä koidu ongelmia, saattavat suomalaiset veronmaksajat joutua osallistumaan Euroopan pankkien pääomittamiseen kasvavien EU- tukipakettien kautta.

Viimeksi Euroopan pankkivalvontaviranomainen selvitti liikepankkien kriisinsietokykyä reilu vuosi sitten. Tuolloin kokeen reputti 7 pankkia.

Tällä kertaa pankkivalvonta on selvittänyt 91 eurooppalaisen pankin kestokyvyn taloudellisen kriisin uhatessa.

Näistä ainoa suomalainen on OP-pankki ja tiedossa on, että se selvisi tarkastelusta puhtain paperein.

Näin ollen myös kotimainen veronmaksaja on turvassa, vaikka Euroopassa pääomitettavaksi joutuisi pankki tai muutama.

- Kukin maa hoitaa itse näiden ongelmapankkien pääomittamisen ja hoitamisen. Ensisijaisesti näiden pankkien täytyy hakea sitä pääomaa markkinoilta, mutta jos tässä on vaikeuksia, niin kukin maa hoitaa näiden pankkien pääomittamisen itse ja siinä mielessä suomalaiselle kuluttajalle siitä ei täällä aiheudu ongelmia, sanoo OP-pankin pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Sääntöjen mukaan reputtaneella pankilla on puoli vuotta aikaa kerätä puuttuvat pääomat markkinoilta. Jos tämä ei onnistu, mennään kotivaltion kukkarolle. Ja jos kotivaltiolla ei ole kassassa tarpeeksi kahisevaa, lainaa se sitten rahaa jostain.

Tämä lainaaminen saattaa tuntua kiertoteitse - EU-tukipakettien kautta - suomalaisenkin veronmaksajan kukkarossa, sanoo Finanssialan keskusliiton pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

- Olennaista on tietysti se, missä määrin valtiolla on mahdollisuuksia panostaa oman maansa pankkien lisäpääomittamiseen. Käsittääkseni jossain määrin tätä on otettu huomioon näissä apupaketeissa, joita on laadittu mutta se, riittävätkö ne varat se jää nähtäväksi

Ja silloin apupakettien kasvattamiselle tulee paineita?

- Tämä on yksi asia joka voi vaikuttaa näiden tulevien pakettien kokoon, Mattila sanoo.