Lehti: Viranomaiset erimielisiä kuolleiden sähköposteista

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Viestintävirasto ovat eri mieltä siitä, onko kuolinpesällä oikeus saada haltuunsa vainajan sähköpostitunnukset, kirjoittaa Väli-Suomen Median Sunnuntaisuomalainen. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio vaatiikin kansallista selvitystä digitaalisen perinnön käsittelystä.

Kotimaa

Epäselvä tilanne on johtanut Sunnuntaisuomalaisen mukaan siihen, että teleoperaattorit päättävät itse tunnusten antamisesta kuolinpesälle. Käytäntö on Suomessa vaihteleva.

Liikenne- ja Viestintäministeriön mukaan kuolinpesällä on oikeus saada vainajan sähköpostitunnukset haltuunsa. Ministeriön mukaan tunnukset ovat pesänselvityksen kannalta tärkeitä, sillä sähköposteissa voi olla oikeudellisesti sitovia asioita. Ministeriö rinnastaa sähköpostit kirjeisiin ja irtaimeen omaisuuteen.

Sen sijaan Viestintäviraston mukaan tunnuksia ei pitäisi luovuttaa, sillä teleyrityksillä on lain mukaan vaitiolovelvollisuus.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan digitaalisen perinnön käsittelystä pitäisikin tehdä selvitys, sillä nykyään on paljon sellaista dataa, jota ei merkitä perukirjaan, mutta joka on muuten tärkeää.

Lähteet: YLE Uutiset