Rastaat ja varikset ammutaan marjatiloilla

Rastaiden ja varislintujen hävittämiseen ampumalla on haettu runsaasti lupia Hämeessä. Jyri Rauhala Suomen Riistakeskuksesta Hämeenlinnasta sanoo, että ampumisen poikkeuslupia on kymmenittäin.

rastaat (Turdidae)
Räkättirastas syö kirsikoita.
Kirsikat maistuvat räkättirastaillekin.YLE / Johanna Laine

Lupia hakevat etupäässä marjanviljelijät, joiden satoa räkättirastaat verottavat. Maataloudessa puolestaan varislinnut hakkaavat rehupaaleja pilalle, kertoo Rauhala.

Haittalintujen ampumislupa on poikkeuslupa, joka vaatii Rauhalan mukaan raskaan ja aikaa vaativan lupaselvittelyn.

Ampuminen on viimeisin keino niin sanottujen haittalintujen karkotukseen.

Rauhoittamattomat lintulajit, kuten korppi, varis, harakka, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja räkättirastas kuuluvat lintuihin, jotka on rauhoitettu lisääntymisaikana eri aikoina eri puolilla Suomea. Mikäli linnuista koituu taloudellista tai terveydellistä haittaa, niitä voi ampua Suomen Riistakeskuksen luvalla myös rauhoitusaikana.

Rauhoitusajan ulkopuolella ampumiseen riittää maanomistajan lupa.

Kaikki muut lintulajit ovat Suomessa rauhoitettuja ja niiden kiinni ottamiseen tai hävittämiseen tarvitaan aina Suomen Riistakeskuksen lupa.