1. yle.fi
  2. Uutiset

Perämeri on puhtainta Itämerta

Itämeren puhtain osa on viime vuosien kartoitusten mukaan Perämeri. Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen mukaan turvesoiden ja metsätalouden humuskuorma samentaa Perämerta, mutta ulkovesien meriluonto voi hyvin. Merituulipuistojen rakentamisesta ja merihiekan otosta koituvat riskit kalojen kutemiselle vaativat silti kunnon selvityksiä.

Perämeri
sukeltajat vedessä Hailuodossa
Perämeren merenpohjasta haetaan näytteitä sukeltamalla.YLE

Maailman saastuneimpiin meriin kuuluvan Itämeren parhaiten säilynyt meriluonto löytyy Perämereltä. Metsähallitus ja Suomen ympäristökeskus ovat vuosia kartoittaneet Perämerellä vedenlaista kasvustoa ja eliöitä videoimalla ja sukeltamalla.

- Muuhun Itämereen ja muuhun Suomen rannikkoon verrattuna Perämeri on kaikkein parhaimmassa kunnossa, sanoo Metsähallituksen meribiologi Essi Keskinen.

Yhtenä syynä tähän on Keskisen mukaan Merenkurkun kynnys, johon hapettomat vesikerrokset pysähtyvät. Sen sijaan hapekas pintavesi pääsee kulkeutumaan Perämerelle.

- Vaikka meillä on kova ravinnekuormitus, niin se ei vielä näy pahoina leväkukintoina ja rihmalevästöinä, millaisia etelämpää löytyy, Keskinen kertoo.

Kaloista meriharjus on vähentynyt siinä määrin, että ensi kesänä selvitetään joko koko kanta on menetetty. Sen sijaan muikku, siika ja silakka voivat Perämerellä suhteellisen hyvin.

Maa- ja metsätalouden ravinnekuormitus korkea

Perämereen laskevilla isoilla joilla, kuten Torniojoella, Kemijoella ja Oulujoella on hyvin suuret valuma-alueet. Joet kuljettavat mereen runsaasti humusta ja ravinteita, jotka irtoavat turvesoilta ja ojitusten ja hakkuiden myötä.

- Ravinnepäästöt ja raskasmetallipäästöt tehtaista on kyllä saatu kuriin, ne on saatu 80- ja 90-luvuilla hyvin taltutettua, mutta edelleen mereen pääsee paljon maalta tulevaa ravinnekuormitusta, Keskinen toteaa.

Essi Keskinen kertoo Perämeren vedenalaisen luonnon olevan sekoitus makeanveden lajeja, murtovesilajeja ja muutamia mereisiä lajeja.

-Perämeri on vähän niin kuin Lappi siinä mielessä että kaikki on pientä ja karua, ja lajisto on niukkaa. Se on aivan omanlaatuisensa, mikään muu alue Itämerellä ei ole Perämeren kaltainen.

Tutkimustarpeita riittää

Vuosikymmeniä Perämerellä kalastanut iiläinen Jorma Kaiponen on huomannut ainakin yhden muutoksen Perämeressä.

- Silakan kutualueet ovat menneet ulommas merelle kun ennen se oli tuolla rannikolla. Syytä en tiedä, olisiko suolapitoisuus vähentynyt.

Tutkimukset ovat todenneet, että Perämeren vesi makeutuu, mutta syytä siihen ei tiedetä. Suolapitoisuuden vähenemisen lisäksi myös tuulivoimaloiden rakentamien merelle ja merihiekan nostaminen ovat uusia tekijöitä, joiden vaikutuksia pitää tutkijoiden mukaan selvittää lisää.

- Prosessissa täytyy sovittaa kaikki mahdolliset intressit, ettei vesiluonto kärsi liikaa mutta voitaisiin saada energiataloutta ja teollisuutta sovitettua sinne. Uskon että se kyllä onnistuu, kunhan tehdään kaikki tarpeelliset tutkimukset ja kartoitukset.

Esimerkiksi kutualueet olisi Essi Keskisen mukaan hyvä kiertää, sillä kalat voivat häiriintyä teollisuuden aiheuttamasta melusta ja tärinästä. Lisäksi tuulivoimaloiden merikaapelit voivat vaikuttaa magneettikenttien avulla suunnistavien vaelluskalojen reitteihin.

Lähteet: YLE Oulu

Lue seuraavaksi