1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. rakennustarkastus

Pienikin piharakennus vaatii luvan

Omakotitonteille rakennettavat piharakennukset ja terassit vaativat vähintään ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaan. Jo pelkästään terassien ja grillikatosten lupakäytännöissä on eroja.

Lappeenrannan kaupungin rakennustarkastaja Mika Sairanen selventää tonttien rakennuslupakuvioita Maarit Salivaaralle.

Omakotitaloonsa terassia, piharakennusta tai muuta rakennelmaa suunnittelevan kannattaa aina selvittää etukäteen, mitä kunnan rakennusjärjestyksessä on säädetty piharakennuksista ja niiden luvanvaraisuudesta.

Esimerkiksi Lappeenrannassa kaava-alueelle suunniteltavat, alle kymmenen neliön kokoiset rakennukset voidaan rakentaa niin sanotulla ilmoitusmenettelyllä. Se on kevennetty versio rakennusluvasta.

- Kun rakentaja jättää ilmoituksen rakennusvalvontaan käsiteltäväksi niin hän voi kahden viikon kuluttua alkaa rakentaa ellemme me jostain syystä edellytä varsinaisen luvan hakemista, sanoo kaupungin rakennustarkastaja Mika Sairanen.

Ilmoitus riittää esimerkiksi leikkimökin, avoimen terassin tai ilman kiinteää grilliä olevan, alle kymmenen neliön grillikatoksen rakentamiseen.

Isommat rakennusprojektit vaativat rakennusluvan. Silloin rakennusvalvontaan kiikutetaan kirjallinen lupahakemus liitteineen, joista selviävät muun muassa rakennettavan alueen omistus- ja hallintasuhteet sekä rakennussuunnitelmat. Rakennusluvan käsittely kestää Lappeenrannassa neljä viikkoa.

Huomattava on, että terassienkin kesken rakentamisessa on eroja.

- Jos terassille ei liity katosta, sen voi tehdä ilman lupaa. Jos tulee lippa päälle niin se vaatii rakennusluvan, sillä silloin omakotitalon ulkonäkö muuttuu, Sairanen selventää.

Myös muuratulla grillillä oleva grillikatos vaatii kirjallisen luvan.

Naapurivalvonta toimii

Isommissa rakennusprojekteissa kuten omakotitalon tai laajennuksen rakentamisessa on syytä kuulla myös naapureita. Kuuleminen on säädetty laissa.

- Suostumusta ei naapurilta tarvitse, mutta kuulla pitää, Sairanen sanoo.

Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonta saa vuosittain naapureilta muutamia puheluita, jotka koskevat luvatonta rakentamista.

- Naapurivalvonta toimii Lappeenrannassa hyvin.

Purkamiseen ajaudutaan harvoin

Mikäli tontille rakennetaan luvatonta rakennusta tai rakennelmaa niin rakentaminen pitää ensin keskeyttää. Lappeenrannassa ei luvattomaan rakentamiseen ole varsinaisia sanktioita, mutta keskeyttäminen pitää viedä rakennuslautakuntaan vahvistettavaksi.

- Siitä voi tulla rakentajalle ikävää julkisuutta, rakennusvalvoja Sairanen toteaa.

Tämän jälkeen edessä on luvan hakeminen jälkikäteen tai purattaminen. Jälkimmäinen on Sairasen mukaan Lappeenrannassa todella harvinaista.

Tonttien rakennusoikeudet määräytyvät kaava-alueella voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Haja-asutusalueella rakentaminen on tapauskohtaista.

- Kuntanormina voi toimia rakennusjärjestys. Sitten joillakin alueilla joutuu ennen rakennuslupaa hakemaan suunnittelutarveratkaisua, jossa rakennusoikeus määritellään, Sairanen sanoo.

Mikäli tontin rakennusoikeus on jo täytetty, mutta tarvetta rakentamiselle vielä on, voi kunnalle tehdä kaavamuutoshakemuksen tai poikkeamislupahakemuksen ELY-keskukselle.

Kaavan muuttaminen kestää Lappeenrannassa keskimäärin kuusi kuukautta, ELY -keskuksella joitakin kuukausia.

Pieniä kuntakohtaisia eroja

Alueidenkäyttöpäällikkö Risto Suikki Kaakkois-Suomen ELY -keskuksesta sanoo, että kuntien rakennusjärjestyksissä on vain vähän eroavaisuuksia.

- Aika hyvin rakennusjärjestykset noudattelevat Kuntaliiton antamia malleja, Suikki sanoo.

Niin Suikki kuin Lappeenrannan kaupungin rakennustarkastaja Mika Sairanen kehottavat rakentajia ottamaan yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan jo ennen rakennustarvikkeiden tilausta. Näin rakentaminen on varmalla pohjalla.